VAT w Chorwacji – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Chorwacji i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Chorwacji, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Chorwacji oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Chorwacji istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Chorwacji spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Chorwacji;
  • Sprzedaż towarów z Chorwacji, które są dostarczane do klientów poza Chorwacją (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Chorwacji z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Chorwacji na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Chorwacji, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Chorwacji, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Covid-19 Zmiany stawek VAT

Dostawa Stara stawka Nowa stawka Data wdrożenia Data końcowa
Podstawowe środki spożywcze 25% 13% TBC TBC

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
25% (Standardowe)
5/13% (Obniżone)
HR12345678901 270000 HRK 2200000 HRK (Przywóz)
1200000 HRK (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Chorwacji

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne lub kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Tak

Częstotliwość "sporządzania list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Tak

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Jeżeli niemająca siedziby firma świadczy usługi na rzecz klienta w Chorwacji, który jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w Chorwacji, wówczas klient jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, jak rozszerzone odwrotne obciążenie ma zastosowanie w Chorwacji.

"Reprezentacja fiskalna"
Tak