VAT we Francji – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby we Francji i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług we Francji, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą we Francji oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

We Francji istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Francji spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane we Francji (z wyłączeniem krajowego systemu odwrotnego obciążenia);
  • Sprzedaż towarów z Francji, które są dostarczane do klientów poza Francją (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów we Francji z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe we Francji na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez we Francji, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji we Francji, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
20% (Standardowe)
2,1/5,5/10% (Obniżone)
FR12345678901 35000 € Od początku 2022 roku już nie ma raportowania Intrastat we Francji ani nie obowiązują żadne progi raportowania. Obowiązuje tam raport EMEBI, który jest składany tylko wtedy, gdy dostanie się taką informację od rządu francuskiego, oraz dodatkowo oświadczenie podsumowujące VAT.

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT we Francji

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne lub kwartalne, w zależności od obrotów

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne (lista sprzedaży WE jest połączona z raportem wysyłki wewnątrzkrajowej, znanym jako DEB)

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Francja stosuje rozszerzony mechanizm odwrotnego obciążenia, który jest rozłożony na szeroki zakres towarów i usług. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia we Francji.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT we Francji.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024