VAT w Hiszpanii – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT w Hiszpanii

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Hiszpanii należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Hiszpanii.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Hiszpanii?

Do rejestracji VAT w Hiszpanii zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego w Hiszpanii i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Rejestracja do VAT w Hiszpanii - co warto wiedzieć?

Rejestracja do VAT w Hiszpanii jest dwuetapowa. Pierwszy etap rejestracji prowadzi do uzyskania numeru podatkowego (NIF). Składanie deklaracji VAT jest wymagane niezwłocznie po jego nadaniu. Ten etap trwa zazwyczaj około od 1,5 do 2 miesięcy od momentu złożenia kompletów dokumentów do Urzędu Skarbowego.

Drugi etap - nadanie numeru VAT - przeprowadzany jest dopiero po wykazaniu takiej konieczności (np. przesłaniu potwierdzeń, że wykorzystywany będzie magazyn na terenie Hiszpanii).

Etap ten trwa zazwyczaj około 3 miesięcy. Oficjalnie, Urząd Skarbowy ma 6 miesięcy na nadanie numeru VAT - liczone od momentu złożenia odpowiedniego wniosku i zakończenia pierwszego etapu rejestracji.

Wymagane metody płatności VAT to SEPA Direct Debit lub przy wykorzystaniu numeru NRC. Jeżeli nie masz możliwości opłacenia podatku tymi sposobami - możemy umożliwić Ci dokonywanie płatności pośrednich na konto naszej kancelarii partnerskiej, która następnie zajmuje się przekazaniem Twoich należności do Urzędu Skarbowego.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu VAT? Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance w Hiszpanii

Najważniejsze informacje o podatku VAT w Hiszpanii

21%

Stawki podatku VAT w Hiszpanii

Podstawowa stawka VAT w Hiszpanii wynosi 21%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 4% oraz 10%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format hiszpańskiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Hiszpański numer VAT składa się z 11 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju ES, jednej litery określającej rodzaj przedsiębiorstwa oraz ciągu 8 cyfr.

Potrzebujesz uzyskać hiszpański numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT w Hiszpanii.

Dowiedz się więcej o usłudze

ESX12345678

N12345678

Format hiszpańskiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany w Hiszpanii różni się formatem od numeru VAT.

Dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi jest to numer, składający się z litery (A, B, C, D, E, F, G, H, J, P, Q, S, U lub V - dla podmiotów hiszpańskich; N - dla podmiotów zagranicznych; W - dla stałych zakładów w Hiszpanii, prowadzonych przez nierezydentów) i ciągu 8 cyfr, w którym ostatnia jest cyfrą kontrolną.

Aktualny próg sprzedaży na odległość w Hiszpanii

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

35 000 EUR

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący w Hiszpanii do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość w Hiszpanii i sprzedaż ta przekroczyła próg 35 000 EUR - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Hiszpanii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Hiszpanii z zagranicy przekracza kwotę 400 000 EUR, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, w Hiszpanii obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości 400 000 EUR.

400 000 EUR

400 000 EUR

Próg wartości wywozu z Hiszpanii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Hiszpanii za granicę przekracza kwotę 400 000 EUR, to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT w Hiszpanii

  • Podatek VAT jest rozliczany w kwartalnych okresach sprawozdawczych.
  • Dla rozliczeń kwartalnych do 20 dnia kolejnego miesiąca po kwartale, którego dotyczy deklaracja (tj. do 20 kwietnia za I kwartał, do 20 lipca za II kwartał, do 20 października za III kwartał i do 20 stycznia za IV kwartał ubiegłego roku).
  • Oprócz standardowych rozliczeń wymagane są również dodatkowe deklaracje roczne VAT, które należy składać do 30 stycznia kolejnego roku (np. deklarację za 2022 rok należy złożyć do 30.01.2023 r.).
  • Oprócz standardowych rozliczeń wymagane są również dodatkowe deklaracje roczne VAT, które należy składać do 31 marca kolejnego roku - jeśli składane są papierowo lub do 30 czerwca - jeśli składane są elektronicznie (np. deklarację za 2022 rok należy złożyć do 30.06.2023 r.).
  • Do rozliczania podatku VAT w Hiszpanii przez firmy spoza Unii Europejskiej wymagana jest reprezentacja fiskalna w tym kraju.

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Hiszpanii

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT w Hiszpanii? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku hiszpańskim i w oparciu o hiszpańskie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresów i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 21.04.2024