VAT we Włoszech – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby we Włoszech i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług we Włoszech, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą we Włoszech oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

We Włoszech istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Włoch spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane we Włoszech;
  • Sprzedaż towarów we Włoszech, które są dostarczane do klientów poza Włochami (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów we Włoszech z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe we Włoszech na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez we Włoszech, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji we Włoszech, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
22% (Standardowe)
4/5/10% (Obniżone)
IT12345678901 35000 € 20,000,000 € (Przywóz)
20,000,000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT we Włoszech

Okresy "deklaracji VAT"
Zwroty odbywają się co rok: płatności z tytułu VAT miesięczne lub kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Tak

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Tak

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Tak, prosimy o kontakt z amavat® w celu uzyskania szczegółowych informacji.

"Odwrotne obciążenie"
Dostawa towarów i świadczenie usług przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego jako podatnik VAT we Włoszech podlega procedurze odwrotnego obciążenia i klient powinien rozliczyć się z podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia we Włoszech.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT we Włoszech.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024