VAT w Portugalii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Portugalii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Portugalii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Portugalii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Portugalii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Portugalii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Portugalii;
  • Sprzedaż towarów w Portugalii, które są dostarczane do klientów poza Portugalią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Portugalii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Portugalii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Portugalii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Portugalii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
23% (Standardowe)
6/13% (Obniżone)
PT123456789 35000 € 600000 € (Przywóz)
600000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Portugalii

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne lub kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Tak

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Nie

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Tak, w rocznym sprawozdaniu, w którym wymieniono wszystkie dostawy powyżej 25000 € dla przedsiębiorstw portugalskich.

"Odwrotne obciążenie"
Usługi i towary świadczone przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego jako podatnik VAT w Portugalii są podlegają procedurze odwrotnego obciążenia oraz klient ten powinien rozliczyć się z podatku VAT. Odwrotne obciążenie będzie miało również zastosowanie do niektórych transakcji krajowych między podatnikami. Dotyczy to również usług budowlanych. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Portugalii.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT w Portugalii.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024