VAT w Niemczech – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Niemczech i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Niemczech, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Niemczech istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Niemiec spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Niemczech;
  • Sprzedaż towarów z Niemiec, które są dostarczane do klientów poza Niemcami (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Niemczech z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Niemczech na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez we Niemczech, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Niemczech, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
19% (Standardowe)
7% (Obniżone)
DE123456789 100000 € 800000 € (Przywóz)
500000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Niemczech

Okresy "deklaracji VAT"
Wymagane miesięczne, kwartalne lub roczne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Tak, jeśli okres rozliczeniowy VAT jest miesięczny lub kwartalny

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Dotyczy szerokiego zakresu usług w Niemczech. Prosimy o kontakt z amavat® w celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Niemczech.

"Reprezentacja fiskalna"
Zasadniczo przedsiębiorstwo niemające siedziby nie musi wyznaczać przedstawiciela podatkowego. Jednak przedstawiciel podatkowy powinien zostać wyznaczony, jeżeli przedsiębiorstwo niemające siedziby działalności gospodarczej jest zwolnione z obowiązku świadczenia usług kredytowych.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024