Komunikacja z lokalnymi organami podatkowymi

Lokalni eksperci posługujący się odpowiednim językiem

W kontaktach z lokalnymi organami podatkowymi należy mówić lub korespondować w języku danego kraju. amavat® z naszymi wybranymi firmami partnerskimi w każdym kraju UE posiada odpowiednie punkty kontaktowe do szybkiego wyciągania wniosków.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i dedykowane zespoły ds. podatków od sprzedaży oraz kwestii związanych z cłami i podatkami akcyzowymi, amavat® jest w stanie pomóc Państwu we wszystkich sprawach, które mogą pojawić się w danych krajach (np. doradztwo w zakresie przepływów transakcji, wymogi dotyczące rachunkowości, wsparcie w zakresie audytu itp.)

Nasze zespoły składają się z wykwalifikowanych doradców podatkowych. Prawodawstwo lokalne może ulec zmianie w każdym momencie i może się wydawać, że staje się coraz bardziej złożone, a zarządzanie podatkami staje się coraz bardziej priorytetowe. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiedniej pomocy lokalnym władzom podatkowym, co zapewni Państwu właściwą zgodność z przepisami w zakresie podatku VAT. Zespoły doradców amavat® starają się pomóc Państwu jako naszemu klientowi, w kwestiach zgodności z przepisami podatkowymi i innymi wymogami doradczymi. amavat® pomaga Państwu spełnić obowiązujące przepisy podatkowe i zaplanować możliwości dla Państwa modelu biznesowego, pozwalając korzystać z naszej wiedzy technicznej i zrozumienia zagadnień podatkowych.

Usługi doradztwa podatkowego amavat® obejmują następujące elementy:

  • Reprezentacja w organach podatkowych;
  • Przygotowanie ocen podatkowych, procedur i wniosków;
  • Wsparcie podczas sporów podatkowych i dochodzeń podatkowych;
  • Reprezentacja w sądowych postępowaniach podatkowych;
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży transgranicznej; oraz
  • Audyty VAT i negocjacje z organami podatkowymi.

Uzasadnienie kary

Jeżeli przedsiębiorstwo popełnia błędy w przestrzeganiu przepisów podatkowych lub sprawozdawczości lub popełniło błędy w przeszłości, organy podatkowe mogą nakładać kary i naliczać odsetki.

Kary te mogą obejmować pewien procent błędu lub stałą kwotę, przy czym istotne kary mogą wynieść kilka tysięcy euro. Niektóre kary są automatycznie generowane przez system sprawozdawczy stosowany przez właściwy organ podatkowy, gdy deklaracja lub płatność są dokonywane zbyt późno. W innych przypadkach kary są nakładane przez inspektora podatkowego, który rozpatrywał Państwa sprawę.

amavat® może korespondować z lokalnymi władzami podatkowymi we wszystkich krajach UE w celu uzyskania prawidłowego uzasadnienia, jeśli klient popełnił błąd w swoich deklaracjach VAT lub nie zarejestrował się na czas do celów VAT.

Usługi dodatkowe amavat®:

Oferujemy program, w ramach którego zajmiemy się na przykład rutynowymi pytaniami do/od organów podatkowych (1 godzina/miesiąc) z naszym pakietem PL SELECT, ale możemy również zaoferować Państwu "Ogólne Doradztwo podatkowe".

Możemy również zaoferować retrospektywne / korekty za poprzednie okresy.

Złożenie wniosku o zmianę danych przedsiębiorstwa do lokalnych organów podatkowych.

Opcjonalne usługi dostępne na życzenie