Jak to działa – Przesyłanie danych

Załaduj dane do naszego centrum danych

Jeśli zdecydują się Państwo na samodzielne przetwarzanie i przesyłanie danych dotyczących Państwa transakcji, dane te muszą odpowiadać określonym treściom w konkretnym formacie, tak aby dane te mogły być dalej przetwarzane przez amavat®.

Obecnie mamy dwie metody przesyłania danych do amavat®:

Dedykowany adres e-mail

Dedykowany adres e-mail

Podajemy Państwu adres e-mail (jeśli wybraliby Państwo tę opcję, otrzymaliby Państwo dodatkowy adres e-mail specjalnie do przesyłania danych), po podpisaniu z nami umowy. Następnie mogą Państwo przesłać nam swoje dane w zwykłym pliku e-mail w określonym formacie (zalecanym i opisanym w dalszej części strony).

Dedykowana biblioteka SharePoint

Dedykowana biblioteka SharePoint

Następnie mogą Państwo przesłać swoje dane do tej biblioteki (jest ona wykorzystywana przez naszych większych klientów ze względu na zbyt duży rozmiar pliku, aby można go było wysłać pocztą elektroniczną).

Po każdym przesłaniu danych z pozytywną walidacją i sprawdzeniem wiarygodności, amavat® automatycznie sprawdzi, czy przesłane dane odpowiadają zdefiniowanemu formatowi, otrzymają Państwo dwa automatycznie wygenerowane raporty. Wyraźnie pokażą one przekazane nam dane dotyczące transakcji. W związku z tym otrzymają Państwo pierwszą ocenę swoich transakcji.

Niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na wysyłkę za pośrednictwem poczty elektronicznej czy SharePoint, muszą Państwo wysłać w odpowiednim formacie, aby dane mogły być przez nas wykorzystane.

Rozwiązanie dla Partnerów Integracyjnych

Rozwiązanie dla Partnerów Integracyjnych

Jeśli dwie poprzednie opcje nie są dla Państwa, to oferujemy Państwu możliwość skorzystania z naszego partnera integracyjnego w celu przesłania danych bezpośrednio z Państwa systemu ERP. Dalsze szczegóły na życzenie.

Partnerzy Integracyjni

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

Po zapoznaniu się z poprzednimi informacjami, być może rzeczywiście Państwo chcą własnego, dostosowanego rozwiązania, dokładnie odpowiadającego Państwa potrzebom. Dalsze szczegóły na życzenie.

Podsumowując nasze cztery opcje, mamy TRZY główne rozwiązania:

  1. Jak już wspomnieliśmy, klienci mogą wysyłać swoje dane za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail lub ładować swoje dane do dedykowanej biblioteki SharePoint zgodnie z naszym podręcznikiem data-shema do naszego centrum danych. Tutaj możesz przeczytać kilka najczęściej zadawanych pytań (FAQ).
  2. Wykorzystanie standardowego rozwiązania jednego z naszych Partnerów Integracyjnych.
  3. Rozwiązanie w pełni dostosowane do potrzeb klienta na żądanie.