Rejestracja VAT

amavat Europe ma świadomość, że firmy prowadzące działalność gospodarczą w całej Unii Europejskiej (UE) mogą w pewnym momencie być zobowiązane do uzyskania numeru podatkowego VAT w innym państwie UE. Chociaż uzyskanie takiego numeru w różnych państwach podlega różnym wymogom, to bazują one na dyrektywie UE ws. podatku VAT, która powinna być wdrażana przez państwa członkowskie do ustawodawstwa krajowego. Przygotowaliśmy dla Państwa diagram, który zobrazuje, w jaki sposób amavat Europe może służyć jako jeden punkt kompleksowej obsługi dla Państwa obowiązków z tytułu podatku VAT.