Nasze informacje prawne

Aktualne informacje prawne i dokumenty:

§1. Linkowanie do strony internetowej amavat Europe

Linkowanie do strony internetowej amavat Europe jest dozwolone, jeśli link na innej stronie dostarcza zwiedzającemu szerszy dostęp do informacji na dany temat. Linki, które wprowadzają zwiedzającego w błąd i które tematycznie nie są związane ze stroną internetową amavat Europe, jednak prowadzą do tejże strony, są zabronione.

Prosimy nielinkować bezpośrednio do podstron naszej strony internetowej, ponieważ niektóre elementy nawigacji mogą być w pewnych okolicznościach niepoprawnie zainicjowane. Szczegółowe informacje dotyczące linków udzielamy na zapytanie. amavat Europe nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w dostępu do strony internetowej amavat Europe.

§2. Ochrona danych

Wszystkie dane, dostarczane lub otrzymane przez stronę internetową amavat Europe, traktowane są zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawą o ochronie danych osobowych w sektorze teleinformatycznym (TDDSG), umową państwową o usługach medialnych (MDStV) i ustawą o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG).

§3. Dane przekazane do amavat Europe

Dane przekazane do getsix Deutschland GmbH & Co. KG (dalej zwany „amavat Europe”) są traktowane poufnie i wyłącznie używane do celów użytkowych. Nie przekazuje się ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

§4. Cookies i JavaScript

Strona internetowa amavat Europe używa cookies, np. w celu poprawnego ustawienia wersji językowej, oraz JavaScript do obsługi menu. Ustawienia w przeglądarce muszą być aktywne, żeby udostępnić pełnej funkcjonalności strony internetowej.

§5. Zewnętrzne strony internetowe

Zwracamy uwagę na fakt, że na zewnętrznych stronach internetowych, które są polinkowane ze stroną amavat Europe, mogą być zbierane dane, które nie są przekazywane do amavat Europe i za które amavat Europe nie ponosi odpowiedzialności.

§6. Bezpieczeństwo wprowadzonych danych

Dostęp do strony internetowej amavat Europe nastąpi przez otwarty protokół HTTP. Wprowadzone przez zwiedzających dane na stronie amavat Europe mogą być zapisywane przez osób trzecich. Te okoliczności leżą poza wpływem i odpowiedzialnością amavat Europe.

§7. Podawanie adresu mailowego

Przez podanie maila w formularzu znajdującego się na stronie internetowej użytkownik dobrowolnie skontaktuje się z amavat Europe. Na podstawie tego amavat Europe jest uprawniony do odesłania informacji na podany adres mailowy. amavat Europe nie przekazuje podane adresy mailowe osobom trzecim.

W przypadku, gdy użytkownik nie chcę otrzymywać informacji od amavat Europe, może on w każdej chwili wysłać maila z tematem „Opt-out”. Wówczas dany adres mailowy zostanie skasowany z bazy danych. Blokowanie przez nasz program automatycznie wygenerowanych wiadomości nie jest możliwe.

Wysłanie wiadomości o temacie „Opt-out” przez adres mailowy, dla którego zostało wygenerowane hasło, prowadzi do deaktywizacji wprowadzonych danych oraz do skasowania hasła w systemie.

§8. Prawa autorskie

Wszystkie artykuły na stronie amavat Europe podlegają prawu autorskiemu. Strona internetowa oraz wszystkie grafiki i zdjęcia, które znajdują się na niej, są chronione prawami autorskimi. Każde naruszenie praw autorskich bez pisemną zgodę amavat Europe jest niedopuszczalne i zabronione.

§9. Prawa autorskie na powiązanych stron

Prawo autorskie chroni również treści stron partnerskich znajdujących sie na stronie amavat Europe. Ta ochrona bazuje na dwustronnych porozumień pomiędzy amavat Europe a stronami partnerskimi. Prawa autorskie stron partnerskich muszą być przestrzegane.

§10. Wszystkie prawa zastrzeżone

Tylko z pisemną zgodą od amavat Europe treść może być skopiowana, rozpowszechniona, elektronicznie zarchiwizowana lub udostępniona. Wszystkie prawa zastrzeżone.

§11. Prawa autora

Wszystkie artykuły podlegają prawu autorskiemu danego autora. Jeśli amavat Europe używa tylko skrót nazwiska autora, podajemy na żądanie całe nazwisko autora.

§12. Używanie artykułów umieszczonych na tej stronie

Używanie artykułów umieszczonych na tej stronie dozwolona jest wyłącznie dla celów prywatnych. Wytworzenie jednej lub wielu kopii jest niedozwolona. Tylko artykuły udostępnione do pobrania mogą być używane w celu powielania i rozpowszechniania.

§13. Brak odpowiedzialności za linki zewnętrzne

W orzeczeniu z dnia 12 września 1999 – 312 O 85/89 – „Odpowiedzialność za linki” – sąd okręgowy w Hamburgu zdecydował, iż umieszczenie linka może się wiązać ze współodpowiedzialnością za treść znajdującej się na polinkowanej stronie. Według sądu okręgowego można temu zapobiec przez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

§14. Wyraźnie zdystansujemy się od treści znajdującej się na zewnętrznych stronach internetowych, do których prowadzą linki

Niniejszym wyraźnie zdystansujemy się od treści umieszczonej na stronach, w plikach lub na grafikach, do których prowadzą linki z naszej strony i które nie należą do nas. Wszelkie naruszenia obowiązującego prawa, zwyczajów i moralności, które są nam znane, prowadzą do natychmiastowego skasowania linków, wpisów, grafików, itp. ze strony amavat Europe. Odpowiedzialność za treść i informacje na stronach polinkowanych wyłącznie leży po stronie właściciela, usługodawcy lub administratora odpowiedniego URL-a.

§15. Linki do zewnętrznych stron internetowych

W przypadku, gdy problemy z połączeniem pojawią się w związku ze zwykłym URL-em, który linkuje do zewnętrznej strony internetowej, problem leży po stronie strony docelowej. amavat Europe zazwyczaj nie sprawdza czy polinkowanie do strony internetowej amavat Europe jest dopuszczalna.

Jeśli Twoja strona internetowa połączona jest przez linka z naszą stroną, jednak tego sobie nie życzysz, prosimy o poinformowanie nas, wtedy my bezzwłocznie usuniemy danego linka.

§16. Ważność linków

Wszystkie linki zewnętrzne są sprawdzane w momencie umieszczenia ich na naszej stronie internetowej. Internet podlega ciągłej zmianie ze względu na co amavat Europe nie jest w stanie zagwarantować, że podczas Twojej wizycie:

a) Linki nadal przekierowują do pierwotnego celu,
b) Linki nadal zawierają pierwotnej treści.

amavat Europe podkreśla, iż treść linków nie jest jego własnością. Ponadto amavat Europe nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści oraz sposób funkcjonowania stron internetowych. Linki do zewnętrznych usługodawców nie stanowią opinii lub rekomendacji.

Jeśli znajdujesz na naszej stronie błędne linki lub referencje, które naruszają obowiązujące prawo, zwyczajów lub moralności, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

§17. Odpowiedzialność za treści zgodnie z MDStV

Zgodnie z § 6 umowy państwowej o usługach medialnych odpowiedzialność za treści znajdujących się na stronie amavat Europe, która stanowi naszą własność, leży po stronie rady dyrektorów getsix Deutschland GmbH & Co. KG. Zgodnie z prawem medialnym odpowiedzialność za treści znajdujących się na stronie amavat Europe, która stanowi naszą własność, leży po stronie rady dyrektorów getsix Deutschland GmbH & Co. KG.

§18. Bez gwarancji i odpowiedzialności

W części redakcyjnej, mimo staranności i kontroli źródeł, nie możemy gwarantować poprawności treści. Wszelka odpowiedzialność za utratę lub naruszenie własności poprzez opublikowanie informacji lub treści na tej stronie internetowej jest wykluczona. Tylko prawo do publikacji korekty lub innej wersji istnieje.