Wypełnianie deklaracji Intrastat & Compliance

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania deklaracji Intrastat, jeżeli wysyłki lub nabycia towarów przekraczają progi dla każdego kraju

Istnieją progi sprawozdawczości rocznej dla każdego kraju w UE, zobacz nasze progi sprawozdawczości Intrastat. Mogą się one również różnić w przypadku wysyłek z danego kraju (sprzedaż) i przywozów (zakupy) w obrębie tego samego kraju. Progi te są znacznie wyższe niż progi rejestracji VAT.

Sprawozdawczość w ramach systemu Intrastat jest praktycznie zawsze sporządzana co miesiąc we wszystkich państwach członkowskich UE. Zgłaszanie danych odbywa się zazwyczaj w tym samym czasie co deklaracja VAT i jest przesyłane do właściwego urzędu statystycznego kraju, którego dotyczy.

Jak wysłać nam swoje Intrastaty?

Po prostu prosimy wysłać odpowiedniej firmie członkowskiej amavat® kopię faktury za dostawy przychodzące i wychodzące za ostatnie 10 miesięcy. Intrastaty powinny być przekazywane odpowiednim władzom zgodnie z oficjalnymi terminami określonymi przez poszczególne kraje.

Jakie usługi świadczą wybrane firmy członkowskie amavat®?

 • Intrastaty są wypełniane i bezpośrednio przedkładane odpowiednim władzom przez naszych pracowników,
 • Weryfikują zgodność faktur i transakcji za pomocą oprogramowania (więcej informacji na temat list sprzedaży WE (ESL) z Intrastat można znaleźć na tej stronie),
 • Sprawdzają, czy nie ma podwójnych wpisów,
 • Weryfikują numery VAT Państwa klientów (w zależności od kraju),
 • W razie potrzeby mogą one dostarczyć Państwu statystyki.

Co dostajesz w zamian?

Po wypełnieniu Instrastat, przed złożeniem deklaracji VAT, otrzymasz podsumowanie za przesłaną fakturę:

 • Numer faktury,
 • Wartość podatku VAT,
 • Rozliczenie podatku VAT, aby móc zarządzać lokalnymi deklaracjami VAT,
 • Dodatkowe uwagi, w razie potrzeby.

Podsumowując serwis amavat® Intrastat:

 • Monitorowanie progów w celu upewnienia się, że składają Państwo wszystkie obowiązkowe raporty i spełniają Państwo zobowiązania w zakresie zgodności;
 • Składanie deklaracji wszystkim wymaganym państwom członkowskim UE;
 • Możemy udzielić porady na temat "Kodów towarowych" w celu zapewnienia zgodności niektórych raportów z przepisami;
 • Wspieramy Państwa przy trudniejszych deklaracjach (tj. tam, gdzie progi różnią się w zależności od państwa członkowskiego UE, a dane dotyczące wyników i wartości statystycznych muszą być zgłaszane).

Usługi dodatkowe amavat®:

Bycie zgodnym z przepisami to najwyższy priorytet, dlatego amavat® oferuje dalszą pomoc, aby utrzymać Państwa na bieżąco.

Pomożemy Państwu sporządzić zwrot lub powiadomienie w systemie Intrastat.

Następnie ważne jest monitorowanie sprzedaży w odniesieniu do aktualnego progu raportowania Intrastat, po osobnym przydzieleniu dostaw do krajów UE, dla których amavat® nie ma umowy mandatowej.

Kontakt