Miesięczne sprawozdania

Śledzenie transakcji

Ważne jest, aby mieli Państwo wgląd w swoje dane. Po przesłaniu comiesięcznego pliku do amavat®, wyślemy Państwu raport podsumowujący przesłaną transakcję i wiadomości weryfikacyjne. Pokaże on Państwa dane na koniec każdego miesiąca oraz aktualny raport "narastający od początku roku" (YTD) przesłany przez Państwa.

Poniżej znajdują się wybrane strony z większego raportu. Daje to mały przegląd niektórych informacji i szczegółów z raportu, które również Państwo mogą otrzymać.

Usługi dodatkowe amavat®:

Bycie zgodnym z przepisami to najwyższy priorytet, dlatego amavat® oferuje dalszą pomoc, aby utrzymać Państwa na bieżąco.

Pomożemy Państwu monitorować sprzedaż pod kątem obowiązującego progu dostaw, po złożeniu osobnego zamówienia: w przypadku dostaw do krajów UE, które nie są objęte istniejącą umową mandatową amavat® w wysokości 15 € miesięcznie.

Dostosowanie automatycznego comiesięcznego transferu danych; adaptacja naszych systemów informatycznych do pożądanego formatu danych klienta. Po uzgodnieniu i odrębnym zamówieniu, pod warunkiem, że nie można wyprodukować standardowego źródła danych zgodnie z naszymi specyfikacjami i jeżeli chcą Państwo podłączyć swój system informatyczny to koszt wynosi 70 €/za godzinę/za eksperta amavat® IT.