Składanie deklaracji VAT

Składanie Państwa deklaracji VAT

Jeśli posiadają Państwo firmę zarejestrowaną jako podatnik VAT, to muszą Państwo składać okresowe deklaracje VAT. Takie ustawowe deklaracje, to wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu, które miały miejsce w tym okresie i muszą zostać zgłoszone oraz obliczyć zobowiązanie podatkowe lub zwrot podatku VAT. Każde państwo członkowskie UE ma inne terminy, które zazwyczaj odpowiadają terminowi zapłaty zobowiązań podatkowych. Jeżeli nie złożą Państwo deklaracji VAT w terminie lub nie uregulują zobowiązań z tytułu podatku VAT z opóźnieniem, skutkować to będzie nałożeniem kar.

W zależności od kraju, format i kryteria sprawozdawczości będą się różnić, wraz z okresami i terminami składania dokumentacji. Prawie wszystkie deklaracje VAT są składane miesięcznie lub kwartalnie.

Jeśli istnieją okresy, w których nie miała miejsca żadna działalność podlegająca opodatkowaniu, nadal wymagane jest złożenie deklaracji VAT (nawet przy zerowych transakcjach). Nazywa się to również deklaracją "zerową" i nadal podlega standardowym terminom składania deklaracji.

Firma zarejestrowana jako VAT mogą Państwo wyznaczyć amavat® do przygotowania i złożenia deklaracji VAT w Państwa imieniu. W niektórych krajach może to być warunkiem wstępnym, ale nawet w przypadkach, gdy Państwa firma może złożyć deklarację VAT, zalecamy, aby amavat® został wyznaczony w każdym kraju ze względu na lokalną wiedzę fachową, osobistą i doświadczoną obsługę, możliwe problemy językowe, zgodność i złożoność sprawozdawczości.