Aktualne progi Intrastat i stawki podatku VAT w Europie

Informacje zawarte w głównej dyrektywie UE w sprawie podatku VAT pokazują, że każde państwo członkowskie UE musi stosować stawkę podstawową podatku VAT w określonym zakresie i może również zdecydować się na stosowanie stawki obniżonej VAT nie niższej niż 5% (chociaż niektóre państwa europejskie mogą mieć z tego zwolnienie, co pozwala na stosowanie obniżonej stawki procentowej).

Unijna dyrektywa w sprawie podatku VAT określa również "charakter towarów i usług", do których można stosować niższą stawkę, w związku z czym wiele państw członkowskich UE stosuje niższą stawkę do tych samych rodzajów produktów (tj. środków spożywczych, książek).

Czasami państwa członkowskie UE mogą zmienić klasyfikację towarów na towary o niższej lub obniżonej stawce standardowej i należy być świadomym wszelkich ewentualnych zmian.

-->
Główna stawka VAT Obniżone stawki VAT Próg wartości przywozu w systemie Intrastat Próg wartości wywozu w systemie Intrastat Nasze Aktualności
podstawowy szczegółowy podstawowy szczegółowy
VAT Niemcy
(VAT DE)
19% 7% 800 000 € 49 000 000 € 500 000 € 51 000 000 € Czytaj więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Wielka Brytania
(VAT UK)
20% 5%
0%
Dotyczy tylko XI:
500 000 GBP
Dotyczy tylko XI:
250 000 GBP
Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 21. dzień
VAT Austria
(VAT AT)
20% 10%
13%
1 100 000 € 12 000 000 € 1 100 000 € 12 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Francja
(VAT FR)
20% 2,1%
5,5%
10%
Od początku 2022 roku już nie ma raportowania Intrastat we Francji ani nie obowiązują żadne progi raportowania. Obowiązuje tam raport EMEBI, który jest składany tylko wtedy, gdy dostanie się taką informację od rządu francuskiego, oraz dodatkowo oświadczenie podsumowujące VAT. Czytaj Więcej
VAT Czechy
(VAT CZ)
21% 12% 15 000 000 CZK 30 000 000 CZK 15 000 000 CZK 30 000 000 CZK Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10 dzień (wypełnienie papierowe) lub 12 dzień (wypełnienie elektroniczne)
VAT Hiszpania
(VAT ES)
21% 4%
10%
400 000 € 400 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 12. dzień
VAT Włochy
(VAT IT)
22% 4%
5%
10%
350 000 € 20 000 000 € 0 € 20 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 25. dzień
VAT Holandia
(VAT NL)
21% 9% na wezwanie
urzędu statystycznego
na wezwanie
urzędu statystycznego
Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Rumunia
(VAT RO)
19% 5%
9%
1 000 000 RON 1 000 000 RON Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 15. dzień
VAT Szwecja
(VAT SE)
25% 6%
12
15 000 000 SEK 4 500 000 SEK Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Węgry
(VAT HU)
27% 5%
18%
270 000 000 HUF 5 500 000 000 HUF 150 000 000 HUF 15 000 000 000 HUF Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 15. dzień
VAT Litwa
(VAT LT)
21% 5%
9%
550 000 € 7 000 000 € 400 000 € 10 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Słowacja
(VAT SK)
20% 10% 1 000 000 € 1 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 15. dzień
VAT Belgia
(VAT BE)
21% 6%
12%
1 500 000 € 25 000 000 € 1 000 000 € 25 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 20. dzień
VAT Bułgaria
(VAT BG)
20% 9% 1 650 000 BGN 16 000 000 BGN 1 900 000 BGN 37 200 000 BGN Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 14. dzień
VAT Chorwacja
(VAT HR)
25% 5%
13%
450 000 € 300 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 15. dzień
VAT Cypr
(VAT CY)
19% 5%
9%
270 000 € 2 700 000 € 75 000 € 5 800 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Dania
(VAT DK)
25% - 41 000 000 DKK 11 300 000 DKK 16 500 000 DKK Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Estonia
(VAT EE)
22% 9%
5%
700 000 € 350 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 14. dzień
VAT Finlandia
(VAT FI)
24% 10%
14%
800 000 € 800 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Grecja
(VAT EL)
24% 6%
13%
150 000 € 90 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 26. dzień
VAT Irlandia
(VAT IE)
23% 4,8%
9%
13,5%
500 000 € 5 000 000 € 635 000 € 34 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 23. dzień
VAT Luksemburg
(VAT LU)
17% 14%
8%
3%
250 000 €
zgłoszenie
uproszczone
375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
4 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe
200 000 €
zgłoszenie uproszczone
375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
8 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe
Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 16. dzień
VAT Łotwa
(VAT LV)
21% 12%
5%
330 000 € 5 000 000 € 200 000 € 7 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Malta
(VAT MT)
18% 5%
7%
700 € 700 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Polska
(VAT PL)
23% 5%
8%
6 200 000 PLN 103 000 000 PLN 2 800 000 PLN 150 000 000 PLN Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 10. dzień
VAT Portugalia
(VAT PT)
23%
(22% w Regionie Autonomicznym Madery;
16% na Azorach)
6%
(5% na Maderze; 4% na Azorach)
13%
(12% na Maderze; 9% na Azorach)
600 000 €
(25 000 € Region Autonomiczny Madery)
6 500 000 € 600 000 €
(25 000 € Region Autonomiczny Madery)
6 500 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 15. dzień
VAT Słowenia
(VAT SI)
22% 5%
9,5%
220 000 € 4 000 000 € 270 000 € 9 000 000 € Czytaj Więcej
Termin składania deklaracji: 15. dzień
VAT Szwajcaria
(VAT CH)
8,1% 3,8%
2,6%
nie dotyczy Czytaj Więcej

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.