VAT w Grecji – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Grecji i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Grecji, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Grecji oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Grecji istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Grecji spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Grecji;
  • Sprzedaż towarów z Grecji, które są dostarczane do klientów poza Grecją (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Grecji z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Grecji na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Grecji, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Grecji, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
24% (Standardowe)
6/13% (Obniżone)
EL123456789 35000 € 150000 € (Przywóz)
90000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Grecji

Okresy "deklaracji VAT"
Zarejestrowane przedsiębiorstwa - miesięczne (obroty powyżej 1500000 €), kwartalne (obroty poniżej 1500000 €)
Niezarejestrowane przedsiębiorstwa - kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Tak

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Jeżeli usługi są świadczone przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego jako podatnik VAT w Grecji, podlegają one procedurze odwrotnego obciążenia i klient powinien rozliczyć się z podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób rozszerzone odwrotne obciążenie obowiązuje w Grecji.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT w Grecji.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024