VAT w Danii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Danii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Danii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Danii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Danii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Danii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Danii;
  • Sprzedaż towarów z Danii, które są dostarczane do klientów poza Danią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Danii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Danii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Danii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Danii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
25% (Standardowe)
N/A (Obniżone)
DK12345678 280000 DKK 41000000 DKK (Przywóz)
11300000 DKK (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Danii

Okresy "deklaracji VAT"
Dwa razy w roku, kwartalne lub miesięczne, w zależności od obrotów

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Oprócz dostaw objętych ogólnym mechanizmem odwrotnego obciążenia, niektóre dodatkowe usługi świadczone przez usługodawcę niemającego siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego do celów podatku VAT w Danii będą podlegały mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Prosimy o kontakt z amavat® w celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Danii.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT w Danii.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024