VAT w Bułgarii – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT w Bułgarii

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Bułgarii należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Bułgarii.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Bułgarii?

Do rejestracji VAT w Bułgarii zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego w Bułgarii i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Rejestracja do VAT w Bułgarii - Co warto wiedzieć?

W Bułgarii wymagane jest, aby przelew podatku VAT pochodził z lokalnego (bułgarskiego) rachunku bankowego. Aby móc rozliczyć podatek w tym kraju, konieczne będzie założenie tam konta bankowego, lub skorzystanie z usług kancelarii podatkowej, która może pośredniczyć w opłacaniu podatku, przelewając należną kwotę ze swojego lokalnego rachunku bankowego na rzecz bułgarskiego urzędu skarbowego.

Potrzebujesz opłacać VAT w Bułgarii ale nie chcesz zakładać tam konta? Rozliczymy i przelejemy należny podatek VAT w Twoim imieniu.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance w Bułgarii

Najważniejsze informacje o podatku VAT w Bułgarii

20%

Stawki podatku VAT w Bułgarii

Podstawowa stawka VAT w Bułgarii wynosi 20%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżoną stawkę 9%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format bułgarskiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Bułgarski numer VAT składa się z 12 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju BG oraz następującego po nim ciągu 9 lub 10 cyfr.

Tworzy się go poprzez dodanie oznaczenia kraju do numeru identyfikacji podatkowej (TIN).

Potrzebujesz uzyskać bułgarski numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT w Bułgarii.

Dowiedz się więcej o usłudze

BG1234567890

1234567890

Format bułgarskiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany w Bułgarii nie różni się znacznie formatem od numeru VAT.

Numer ten składa się z ciągu 9 lub 10 cyfr. 9 cyfr używa się w przypadku osób fizycznych, natomiast 10 w przypadku podmiotów gospodarczych.

Aktualny próg sprzedaży na odległość w Bułgarii

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

70 000 BGN

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący w Bułgarii do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość w Bułgarii i sprzedaż ta przekroczyła próg 70 000 BGN - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Bułgarii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Bułgarii z zagranicy przekracza kwotę 1 650 000 BGN, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, w Bułgarii obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości 16 000 000 BGN.

1 650 000 BGN

1 900 000 BGN

Próg wartości wywozu z Bułgarii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Bułgarii za granicę przekracza kwotę 1 900 000 BGN, to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Prócz progu podstawowego, w Bułgarii obowiązuje takze tzw. próg szczegółowy o określonej wysokości 37 200 000 BGN.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT w Bułgarii

  • Podatek VAT jest rozliczany w miesięcznych okresach sprawozdawczych.
  • Dla rozliczeń miesięcznych termin składania deklaracji VAT przypada do 14 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 14 lutego, deklarację za luty do 14 marca itd.)
  • Do rozliczania podatku VAT w Bułgarii przez firmy spoza Unii Europejskiej wymagana jest reprezentacja fiskalna w tym kraju.

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Bułgarii

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT w Bułgarii? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku niemieckim i w oparciu o bułgarskie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresów i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024