VAT na Litwie – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT na Litwie

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Litwy należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – skorzystaj z naszych usług VAT Compliance na Litwie.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Litwie?

Do rejestracji VAT na Litwie zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego na Litwie i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Najważniejsze informacje o podatku VAT na Litwie

21%

Stawki podatku VAT na Litwie

Podstawowa stawka VAT na Litwie wynosi 21%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 9% oraz 5%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format litewskiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Litewski numer VAT składa się z 14 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju LT, następującego po nim litery LT oraz ciągu 8 cyfr.

Potrzebujesz uzyskać litewski numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT na Litwie.

Dowiedz się więcej o usłudze

LT123456789012

12345678901

Format litewskiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany na Litwie różni się formatem od numeru VAT.

Numer ten składa się z ciągu 11 cyfr. Numer identyfikacji podatkowej w takiej formie jest przypisywany wyłącznie osobom fizycznym będącym obywatelami lub posiadającymi pozwolenie pobytu na Litwie.

Aktualny próg sprzedaży na odległość na Litwie

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

550 000 EUR

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący na Litwie do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość na Litwie i sprzedaż ta przekroczyła próg 35 000 EUR, powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Litwy, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Litwy z zagranicy przekracza kwotę 550 000 EUR, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, na Litwie obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości 7 000 000 EUR.

550 000 EUR

400 000 EUR

Próg wartości wywozu z Litwy, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Litwy za granicę przekracza kwotę 400 000 EUR, to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Prócz progu podstawowego, na Litwie istnieje także tzw. próg szczegółowy o określonej wysokości 10 000 000 EUR.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT na Litwie

  • Podatek VAT jest rozliczany w miesięcznych okresach sprawozdawczych.
  • Dla rozliczeń miesięcznych termin składania deklaracji VAT przypada do 25 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 25 lutego, deklarację za luty do 25 marca itd.).
  • Oprócz standardowych rozliczeń wymagane są również dodatkowe deklaracje roczne VAT, które należy składać do 1 października kolejnego roku (np. deklarację za 2022 rok należy złożyć do 01.10.2023 r.).
  • Do rozliczania podatku VAT na Litwie przez firmy spoza Unii Europejskiej wymagana jest reprezentacja fiskalna w tym kraju.

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance na Litwie

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT na Litwie? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku litewskim i w oparciu o litewskie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresów i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024