Realizacja przez Amazon w Europie (FBA)

Przepisy dotyczące podatku VAT są bardzo jasne, jeśli chodzi o towary dostarczane lub "realizowane" z miejsca w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jeśli przechowują Państwo swoje zapasy w centrum dystrybucji i realizują Państwo sprzedaż online z tego miejsca, sprzedaż podlega natychmiastowemu opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje się magazyn. Nie ma progu przychodów - w momencie dokonania sprzedaży są Państwo zobowiązani do zarejestrowania się i rozpoczęcia naliczania podatku VAT od tej sprzedaży. Następnie Amazon zrealizuje Państwa towary z centrów rozliczeniowych w 7 różnych krajach UE, a zapisując się do ich ogólnoeuropejskiej opcji będą Państwo musieli być od razu zarejestrowanym.

Fulfillment by Amazon (FBA)

W szczególności, Amazon oferuje bardzo popularną usługę "Fulfilment by Amazon" (FBA). Tutaj sprzedawca może reklamować swoje produkty na stronie internetowej Amazon i wszystkie zamówienia będą realizowane przez Amazon w jego imieniu.

Dla internetowych sprzedawców detalicznych towarów skierowanych do konsumentów program FBA oferuje szybki i prosty sposób na zwiększenie potencjału rynkowego 28 państw członkowskich UE i poza nią. Niemniej jednak sprzedaż transgraniczna pociąga za sobą odpowiedzialność za pobieranie i odprowadzanie podatku od sprzedaży wszystkich towarów. Ten ogólnoeuropejski model FBA został wdrożony w 2016 r., co pozwala sprzedawcy na korzystanie ze wszystkich 7 dedykowanych centrów realizacji zamówień w całej UE (Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania).

Nawet jeśli ta doskonała usługa pozwala sprzedawcy na kontakt z nabywcami w całej UE, to jednak wiąże się ona z szeregiem obowiązków związanych z rejestracją VAT. W szczególności sprzedawca internetowy musi zarejestrować się do celów podatku VAT w każdym kraju, w którym korzysta z centrum rozliczeniowego Amazon w danym kraju.

amavat® dostrzega wszystkie istotne problemy związane ze sprzedażą Amazon w UE i ma doświadczenie w pracy z kilkoma detalistami internetowymi. Prosimy o kontakt z amavat® już dziś, aby upewnić się, że podatek VAT nie wpłynie na Państwa plany rozwoju.

Po zarejestrowaniu się, sprzedawcy internetowi muszą dodać podatek VAT do ceny sprzedaży swoich produktów i przestrzegać wszystkich lokalnych wymogów dotyczących zgodności, składając okresowe deklaracje VAT.