VAT w Wielkiej Brytanii – stawki i rejestracja

VAT UK

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Wielkiej Brytanii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Wielkiej Brytanii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć o VAT UK

W Wielkiej Brytanii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Wielkiej Brytanii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Wielkiej Brytanii;
  • Sprzedaż towarów w Wielkiej Brytanii, które są dostarczane do klientów poza Wielką Brytanią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Wielkiej Brytanii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Wielkiej Brytanii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Wielkiej Brytanii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Wielkiej Brytanii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT UK Format nr VAT UK Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
20% (Standardowe)
5% (Obniżone)
UK123456789 Nie dotyczy. 500000 £ (Przywóz, tylko w 2021)
250000 £ (Wysyłka, tylko Irlandia Północna)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Wielkiej Brytanii

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne lub kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Usługi świadczone przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii podlegałyby procedurze odwrotnego obciążenia, a klient rozliczałby się z podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Wielkiej Brytanii.

"Reprezentacja fiskalna"
Organ podatkowy może potrzebować wyznaczenia przedstawiciela podatkowego, jeżeli przedsiębiorstwo ma siedzibę w kraju nienależącym do UE i nie ma wspólnych ustaleń dotyczących pomocy w Wielkiej Brytanii.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024