VAT w Austrii – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT w Austrii

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Austrii należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Austrii.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Austrii?

Do rejestracji VAT w Austrii zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego w Austrii i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Rejestracja do VAT w Austrii - Co warto wiedzieć?

Uzyskanie numeru VAT w Austrii przebiega dwuetapowo. Na początek przedsiębiorca musi otrzymać lokalny numer podatkowy. Dopiero na jego podstawie można wnioskować o nadanie numeru VAT. Numer podatkowy oraz numer VAT istotnie różnią się od siebie i nie mogą być używane zamiennie, ponieważ przeznaczone są do innych celów.

Najważniejsze informacje o podatku VAT w Austrii

20%

Stawki podatku VAT w Austrii

Podstawowa stawka VAT w Austrii wynosi 20%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 13% oraz 10%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format austriackiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Austriacki numer VAT składa się z 11 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju AT, następującej po nim litery U oraz ciągu 8 cyfr.

Potrzebujesz uzyskać austriacki numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT w Austrii.

Dowiedz się więcej o usłudze

ATU12345678

12-345/6789

Format austriackiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany w Austrii znacznie różni się formatem od numeru VAT.

Numer ten składa się z 9 cyfr w układzie: 2 cyfry, myślnik (-), 3 cyfry, ukośnik (/), 4 cyfry.

Aktualny próg sprzedaży na odległość w Austrii

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

35 000 EUR

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący w Austrii do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość w Austrii i sprzedaż ta przekroczyła próg 35 000 EUR - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Austrii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Austrii z zagranicy przekracza kwotę 1 100 000 EUR, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, w Austrii obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości 12 000 000 EUR.

1 100 000 EUR

1 100 000 EUR

Próg wartości wywozu z Austrii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Austrii za granicę przekracza kwotę 1 100 000 EUR, to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Prócz progu podstawowego, w Austrii obowiązuje także tzw. próg szczegółowy o określonej wysokości 12 000 000 EUR.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT w Austrii

  • Podatek VAT jest rozliczany w miesięcznych lub kwartalnych okresach sprawozdawczych.
  • Dla rozliczeń miesięcznych termin składania deklaracji VAT przypada do 15 dnia drugiego kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 15 marca, deklarację za luty do 15 kwietnia itd.)
  • Dla rozliczeń kwartalnych do 15 dnia drugiego kolejnego miesiąca po kwartale, którego dotyczy deklaracja (tj. Do 15 maja za I kwartał, do 15 sierpnia za II kwartał, do 15 listopada za III kwartał i do 15 lutego za IV kwartał ubiegłego roku).
  • Oprócz standardowych rozliczeń wymagane są również dodatkowe deklaracje roczne VAT, które należy składać do 31 marca kolejnego roku - jeśli składane są papierowo lub do 30 czerwca - jeśli składane są elektronicznie (np. deklarację za 2022 rok należy złożyć do 30.06.2023 r.).
  • Do rozliczania podatku VAT w Austrii przez firmy spoza Unii Europejskiej wymagana jest reprezentacja fiskalna w tym kraju.

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Austrii

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT w Austrii? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku niemieckim i w oparciu o austriackie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresów i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024