VAT na Łotwie – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby na Łotwie i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług na Łotwie, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na Łotwie oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

Na Łotwie istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone na Łotwę spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane na Łotwie;
  • Sprzedaż towarów na Łotwie, które są dostarczane do klientów poza Łotwą (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów na Łotwie z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe na Łotwie na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez na Łotwie, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji na Łotwie, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
21% (Standardowe)
12%/5% (Obniżone)
LV12345678901 35000 € 330000 € (Przywóz)
200000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT na Łotwie

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne, kwartalne lub półroczne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Nie. Jednak w niektórych przypadkach roczne oświadczenie jest konieczne w pewnych sytuacjach, takich jak: jeżeli nastąpiła jakakolwiek zmiana wielkości produkcji lub naliczonego podatku VAT, lub w przypadku zmiany stosunku dostaw podlegających opodatkowaniu do dostaw zwolnionych z podatku, lub w przypadku dostaw składających się wyłącznie ze zwolnionych usług finansowych.

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Nie

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Nie

"Odwrotne obciążenie"
Dostawa towarów i świadczenie usług przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz podatników mających siedzibę na Łotwie podlega procedurze odwrotnego obciążenia, a rachunki klienta do celów podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia na Łotwie.

"Reprezentacja fiskalna"
Nieobowiązkowe. Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza UE musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT na Łotwie.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024