VAT w Czechach – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT w Czechach

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Czech należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Czechach.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Czechach?

Do rejestracji VAT w Czechach zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego w Czechach i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Rejestracja do VAT w Czechach - co warto wiedzieć?

Uzyskanie numeru VAT w Czechach przebiega dwuetapowo. Na początek przedsiębiorca musi otrzymać lokalny numer podatkowy. Dopiero na jego podstawie można wnioskować o nadanie numeru VAT. Numer podatkowy oraz numer VAT istotnie różnią się od siebie i nie mogą być używane zamiennie, ponieważ przeznaczone są do innych celów.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu VAT? Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance w Czechach

Najważniejsze informacje o podatku VAT w Czechach

21%

Stawki podatku VAT w Czechach

Podstawowa stawka VAT w Czechach wynosi 21%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 12%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format czeskiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Czeski numer VAT składa się z 11 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju CZ oraz następującego po nim 9 cyfr.

Potrzebujesz uzyskać czeski numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT w Czechach.

Dowiedz się więcej o usłudze

CZ123456789

123456/789(0)

Format czeskiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany w Czechach różni się formatem od numeru VAT.

Jest to numer personalny, składający się z ciągu 9 lub 10 cyfr.

Aktualny próg sprzedaży na odległość w Czechach

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

1 140 000 CZK

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący w Czechach do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość w Czechac i sprzedaż ta przekroczyła próg 1 140 000 CZK - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Czechach, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Czech z zagranicy przekracza kwotę 15 000 000 CZK, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Prócz progu podstawowego, w Czechach obowiązuje również także tzw. próg szczegółowy o określonej wysokości 30 000 000 CZK.

15 000 000 CZK

15 000 000 CZK

Próg wartości wywozu z Czech, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Czech za granicę przekracza kwotę 15 000 000 CZK, to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, w Czechach obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości 30 000 000 CZK

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT w Czechach

  • Podatek VAT jest rozliczany w miesięcznych lub kwartalnych okresach sprawozdawczych.
  • Dla rozliczeń miesięcznych termin składania deklaracji VAT przypada do 25 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 25 lutego, deklarację za luty do 25 marca itd.)
  • .
  • Dla rozliczeń kwartalnych do 25 dnia kolejnego miesiąca po kwartale, którego dotyczy deklaracja (tj. do 25 kwietnia za I kwartał, do 25 lipca za II kwartał, do 25 października za III kwartał i do 25 stycznia za IV kwartał ubiegłego roku).

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Czechach

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT w Czechach? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku czeskim i w oparciu o czeskie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresów i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024