VAT na Cyprze – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby na Cyprze i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług na Cyprze, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na Cyprze oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

Na Cyprze istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone na Cypr spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane na Cyprze;
  • Sprzedaż towarów z Cypru, które są dostarczane do klientów poza Cyprem (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów na Cyprze z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe na Cyprze na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez na Cyprze, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji na Cyprze, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
19% (Standardowe)
5/9% (Obniżone)
CY12345678X 35000 € 270000 € (Przywóz)
75000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT na Cyprze

Okresy "deklaracji VAT"
Kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość "sporządzania list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Cypr wprowadził rozszerzony mechanizm odwrotnego obciążenia. Dotyczy to świadczenia usług przez przedsiębiorstwa niemające siedziby na rzecz klientów zarejestrowanych jako płatnicy VAT na Cyprze, a także niektórych usług na terytorium Cypru, takich jak niektóre usługi budowlane. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia na Cyprze.

"Reprezentacja fiskalna"
Organy podatkowe mogą skierować przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju do UE w celu zachowania przedstawiciela podatkowego, który będzie mógł zarejestrować się do celów podatku VAT na Cyprze.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024