VAT w Irlandii – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT w Irlandii

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Irlandii należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Irlandii.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Irlandii?

Do rejestracji VAT w Irlandii zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego w Irlandii i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Najważniejsze informacje o podatku VAT w Irlandii

23%

Stawki podatku VAT w Irlandii

Podstawowa stawka VAT w Irlandii wynosi 23%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 13,5% i 9%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format irlandzkiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Irlandzki numer VAT składa się z 11 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju IE,następującego po nim ciągu 7 cyfr oraz 2 liter.

Potrzebujesz uzyskać irlandzki numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT w Irlandii.

Dowiedz się więcej o usłudze

IE1234567XX

1234567X(X)

Format irlandzkiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany w Irlandii różni się formatem od numeru VAT.

Osoby fizyczne będące rezydentami otrzymują go automatycznie, natomiast pozostałe podmioty otrzymują go po złożeniu wniosku.

Jest to numer składający się z 8 lub 9 znaków - 7 cyfr i jednej lub dwóch liter.

Aktualny próg sprzedaży na odległość w Irlandii

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

35 000 EUR

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący w Irlandii
do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość w Irlandii i sprzedaż ta przekroczyła próg 35 000 EUR - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Irlandii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Irlandii z zagranicy przekracza kwotę
500 000 EUR, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, w Irlandii obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości 5 000 000 EUR.

500 000 EUR

635 000 EUR

Próg wartości wywozu z Irlandii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Irlandii za granicę przekracza kwotę 635 000 EUR , to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, w Irlandi obowiązuje również tzw. próg szczegółowy
w wysokości 34 000 000 EUR.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT w Irlandii

  • Podatek VAT jest rozliczany w dwumiesięcznych okresach sprawozdawczych.
  • Termin składania deklaracji VAT przypada do 23 dnia kolejnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń i luty należy złożyć do 23 marca, deklarację za marzec i kwiecień do 23 maja itd.).
  • Oprócz standardowych rozliczeń wymagane są również dodatkowe deklaracje roczne VAT, które należy składać do 23 stycznia kolejnego roku (np. deklarację za 2022 rok należy złożyć do 23.01.2023 r.).

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Irlandii

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT w Irlandii? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku angielskim i w oparciu o irlandzkie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresu i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024