VAT na Węgrzech – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT na Węgrzech

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Węgier należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – skorzystaj z naszych usług VAT Compliance na Węgrzech.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Węgrzech?

Do rejestracji VAT na Węgrzech zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego na Węgrzech i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Rejestracja do VAT na Węgrzech - co warto wiedzieć?

Na Węgrzech wymagane jest raportowania faktur w czasie rzeczywistym (RTIR) – w tym wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz B2C.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu VAT? Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Najważniejsze informacje o podatku VAT na Węgrzech

27%

Stawki podatku VAT na Węgrzech

Podstawowa stawka VAT na Węgrzech wynosi 27%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 18% i 5%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format węgierskiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Węgierski numer VAT składa się z 10 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju HU oraz następującego po nim ciągu 8 cyfr.

Potrzebujesz uzyskać węgierski numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT na Węgrzech.

Dowiedz się więcej o usłudze

HU12345678

1234567890

12345678-9-01

Format węgierskiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany na Węgrzech różni się formatem od numeru VAT.

Numer ten składa się z ciągu 10 lub 11 cyfr. Osobom fizycznym zostaje nadany numer 10 cyfrowy – generowany w oparciu o uch datę urodzenia. Natomiast podmioty prowadzące działalność, po zarejestrowaniu w lokalnym Urzędzie Skarbowym otrzymują numer składający się z ciągu 8 cyfr będących identyfikatorem płatnika, znaku „-”, cyfry informującej, czy płatnik jest podatnikiem VAT, kolejnego znaku „-” oraz dwóch cyfr oznaczających odpowiedni Urząd Skarbowy.

Aktualny próg sprzedaży na odległość na Węgrzech

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

8 800 000 HUF

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący na Węgrzech do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość na Węgrzech i sprzedaż ta przekroczyła próg 8 800 000 HUF - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Węgier, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Austrii z zagranicy przekracza kwotę
270 000 000 HUF, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, na Węgrzech obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości 5 500 000 000 HUF

270 000 000 HUF

150 000 000 HUF

Próg wartości wywozu z Węgier, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Węgier za granicę przekracza kwotę 150 000 000 HUF, to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Prócz progu podstawowego, na Węgrzech obowiązuje również także tzw. próg szczegółowy o określonej wysokości 15 000 000 000 HUF.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT na Węgrzech

  • Podatek VAT jest rozliczany w miesięcznych lub kwartalnych okresach sprawozdawczych.
  • Dla rozliczeń miesięcznych termin składania deklaracji VAT przypada do 20 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 20 lutego, deklarację za luty do 20 marca itd.)
  • Dla rozliczeń kwartalnych do 20 dnia kolejnego miesiąca po kwartale, którego dotyczy deklaracja (tj. do 20 kwietnia za I kwartał, do 20 lipca za II kwartał, do 20 października za III kwartał i do 20 stycznia za IV kwartał ubiegłego roku).
  • Do rozliczania podatku VAT na Węgrzech przez firmy spoza Unii Europejskiej wymagana jest reprezentacja fiskalna w tym kraju.

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance na Węgrzech

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT na Węgrzech? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku węgierskim i w oparciu o węgierskie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresu i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024