VAT w Rumunii – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT w Rumunii

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Rumunii należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Rumunii.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Rumunii?

Do rejestracji VAT w Rumunii zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego w Rumunii i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Rejestracja do VAT w Rumunii - co warto wiedzieć?

W Rumunii wymagane jest, aby deklaracje podatkowe składane były elektronicznie, za pomocą specjalnego systemu online. Złożenie dokumentów papierowych nie jest już możliwe.

Warto mieć również na uwadze, że aby zachować swój numer VAT, należy wykazywać faktyczną sprzedaż. Jeżeli przez 6 kolejnych miesięcy składane są deklaracje zerowe – urząd skarbowy może samodzielnie podjąć decyzję o anulowaniu numer VAT.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu VAT? Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Najważniejsze informacje o podatku VAT w Rumunii

19%

Stawki podatku VAT w Rumunii

Podstawowa stawka VAT w Rumunii wynosi 19%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 9% oraz 5%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format rumuńskiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Rumuński numer VAT składa się z 10 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju RO oraz następującego po nim ciągu 8 cyfr.

Potrzebujesz uzyskać rumuński numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT w Rumunii.

Dowiedz się więcej o usłudze

RO12345678

1234567890123

Format rumuńskiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany w Rumunii różni się formatem od numeru VAT.

Numer ten składa się z ciągu 13 cyfr. Osoby fizyczne będące rezydentami posługują się do celów podatkowych osobistym numerem identyfikacyjnym (CNP) nadawanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pozostałe podmioty otrzymują numer identyfikacji podatkowej (TIN) nadany przez Administrację Podatkową.

Aktualny próg sprzedaży na odległość w Rumunii

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

118 000 RON

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący w Rumunii do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość w Rumunii i sprzedaż ta przekroczyła próg 118 000 RON - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Rumunii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Rumunii z zagranicy przekracza kwotę
1 000 000 RON, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Oprócz progu podstawowego, w Rumunii obowiązuje również tzw. próg szczegółowy w wysokości
10 000 000 RON.

1 000 000 RON

1 000 000 RON

Próg wartości wywozu z Rumunii, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Rumunii za granicę przekracza kwotę 1 000 000 RON , to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Prócz progu podstawowego, w Rumunii istnieje także tzw. próg szczegółowy o określonej wysokości
10 000 000 RON.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT w Rumunii

  • Podatek VAT jest rozliczany w miesięcznych lub kwartalnych okresach sprawozdawczych.
  • Dla rozliczeń miesięcznych termin składania deklaracji VAT przypada do 25 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 25 lutego, deklarację za luty do 25 marca itd.)
  • Dla rozliczeń kwartalnych do 25 dnia kolejnego miesiąca po kwartale, którego dotyczy deklaracja (tj. do 25 kwietnia za I kwartał, do 25 lipca za II kwartał, do 25 października za III kwartał i do 25 stycznia za IV kwartał ubiegłego roku).
  • Do rozliczania podatku VAT w Rumunii przez firmy spoza Unii Europejskiej wymagana jest reprezentacja fiskalna w tym kraju.

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Rumunii

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT w Rumunii? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku rumuńskim i w oparciu o rumuńskie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresu i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024