Rejestracja VAT One Stop Shop (OSS)

Rejestracja do VAT OSS dla przedsiębiorców rozliczających VAT w Polsce lub w Niemczech

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w zakresie rejestracji do VAT oraz rozliczania przedsiębiorstw - w szczególności z branży e-commerce, w odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie poszerzyliśmy naszą ofertę również o rejestrację do OSS (One Stop Shop) i składanie deklaracji OSS. Wsparciem tym obejmujemy firmy, których państwem członkowskim identyfikacji są Niemcy lub Polska.

Zapewniamy kompleksową, dostosowaną do Państwa potrzeb obsługę spraw związanych z obowiązkami wynikającymi z VAT OSS. W ramach naszych usług dbamy jednocześnie o składanie deklaracji VAT w krajach, w których prowadzona jest sprzedaż oraz VAT-OSS w Niemczech i Polsce. Umożliwiamy dostarczenie wszystkich danych sprzedażowych, dotyczących jednego miesiąca, w jednym zbiorczym raporcie dla wszystkich krajów. Analizujemy je i rozliczamy każdą transakcję według odpowiedniego systemu i kraju opodatkowania. Dla Państwa to oszczędność czasu oraz pewność prawidłowo rozliczonych podatków.

Co otrzymują Państwo w ramach obsługi VAT OSS?

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji VAT OSS;
 • Kompleksowe rozliczanie podatku VAT w jednej deklaracji;
 • Nadzorowanie bieżącego statusu rozliczeń podatkowych;
 • Regularne informacje o wysokości podatku VAT (notyfikacja - VAT Payment);
 • Przygotowywanie wniosków o rozliczenie zwrotu podatku VAT;
 • Stały dostęp online do Państwa dokumentów, za pośrednictwem Portalu Klienta;
 • Opiekę wykwalifikowanych specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tej lub innych oferowanych przez nas usług, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Kontakt - amavat®


VAT OSS - co to jest?

Z dniem 1 lipca 2021 procedura VAT MOSS, obejmująca do tego czasu jedynie podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, została rozszerzona na grupę sprzedawców internetowych (w tym operatorów interfejsów elektronicznych). Rozszerzenie to dało początek procedurze VAT-OSS, stanowiącej uproszczenie systemu rozliczania podatku VAT, umożliwiając rozliczenie VAT z tytułu sprzedaży do różnych krajów Unii Europejskiej, w ramach jednej, zbiorczej deklaracji.

Ważne:

Nie ma możliwości wyboru, w których krajach sprzedaż będzie rozliczana przez system OSS - decydując się na korzystanie z tej procedury należy za jej pomocą rozliczać całą sprzedaż transgraniczną B2C.

Kiedy mogę korzystać z OSS?

Z OSS skorzystać mogą sprzedawcy internetowi, prowadzący w obrębie Unii Europejskiej sprzedaż do indywidualnego klienta końcowego (B2C), którzy przekroczyli próg 10 000 EUR łącznej sprzedaży wysyłkowej do krajów UE lub przedsiębiorcy dopiero planujący rozpocząć taką sprzedaż (dobrowolna rejestracja do OSS).

Przed przekroczeniem ustalonego progu można stosować krajowe przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do sprzedaży transgranicznej.

Czy rejestracja do OSS jest obowiązkowa?

Rejestracja do OSS nie jest obowiązkowa.

Po przekroczeniu aktualnie obowiązującego progu, przedsiębiorcy e-commerce mają do wyboru dwie możliwości rozliczania sprzedaży i odprowadzania podatku:

 • Rejestracja do VAT i składanie lokalnych deklaracji VAT w każdym z krajów przeznaczenia;
  lub
 • Rejestracja do systemu VAT-OSS i składanie zbiorczych deklaracji OSS w kraju identyfikacji.

Kiedy sprzedawca internetowy powinien zarejestrować się do VAT za granicą?

Obowiązek rejestracji do VAT w danym kraju, obejmuje sprzedawców, którzy wysyłają towar z magazynów zlokalizowanych za granicą. Transfery międzymagazynowe czy sprzedaż lokalna (z magazynu w danym kraju do klienta końcowego w tym samym kraju) nie mogą zostać wykazane na deklaracji VAT-OSS, więc konieczna jest rejestracja do VAT.

Dotyczy to zarówno sprzedawców korzystających z magazynów Amazon (np. poprzez program Amazon FBA) czy innych platform sprzedażowych oraz tych posiadających własne magazyny.

Czy możliwe jest korzystanie z OSS przy jednoczesnym posiadaniu numeru VAT lub numeru podatkowego w danym kraju?

Korzystanie z OSS nie ogranicza możliwości posiadania krajowego numeru VAT. W niektórych, wymienionych wcześniej przypadkach, rejestracja do VAT będzie wręcz konieczna, mimo korzystania z OSS.

Jeżeli numer VAT, uzyskany przed przystąpieniem do OSS, nie będzie już Państwu potrzebny, mogą się Państwo w każdej chwili wyrejestrować z VAT w wybranym kraju . Jednak planując korzystanie z magazynów na terenie danego kraju w niedalekiej przyszłości - zalecamy rozważenie zachowania numeru VAT i składanie deklaracji zerowych, aby uniknąć konieczności ponownej rejestracji.

Zapłata VAT e-commerce a procedura VAT OSS

Po rejestracji do VAT OSS przedsiębiorca ma obowiązek składania kwartalnych deklaracji na podstawie których rozliczany jest podatek VAT z tytułu sprzedaży w obrębie Unii Europejskiej. Deklaracje należy składać również wówczas, gdy w danym okresie nie miała miejsca sprzedaż (wtedy złożona powinna zostać deklaracja zerowa).

Podatek VAT należny za dany okres powinien zostać opłacony do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Płatności dokonuje się na rachunek bankowy prowadzony w euro (EUR), wskazany przez państwo członkowskie identyfikacji. Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro (EUR), mogą wymagać, aby płatności były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w ich własnej walucie.

Rejestracja OSS – najważniejsze informacje

 • Procedura ta dotyczy wyłącznie transakcji w ramach Unii Europejskiej i wyłącznie przedsiębiorców, którzy obsługują klientów indywidualnych (transakcje B2C).
 • VAT OSS obejmuje całkowitą sprzedaż w ramach UE, nie ma możliwości korzystania z OSS dla wybranych krajów.
 • Deklaracje OSS są składane kwartalnie, osobno wykazując wartość sprzedaży w każdym kraju Unii Europejskiej.
 • Magazynowanie towarów za granicą oraz przesunięcia międzymagazynowe wymagają uzyskania numeru VAT w kraju, w którym zlokalizowany jest magazyn.
 • Korzystanie z OSS jest dobrowolne.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi VAT OSS:

Ostatnia aktualizacja : 25.03.2022