VAT Compliance

Zwrot podatku VAT w UE
dla e-commerce

Twoja firma jest zarejestrowana do VAT w różnych krajach Europy? Martwi Cię złożoność procedur i konieczność rozliczania podatku na wielu formularzach w obcych językach?
Rozliczymy Twój VAT i sporządzimy za Ciebie deklaracje w każdym z krajów, w którym jesteś zarejestrowany.

Napisz do nas

Sprawdź jak działamy

Rozliczenia VAT UE w 3 prostych krokach

Kontakt

Kontakt

Napisz nam, w których krajach potrzebujesz rozliczać VAT
i odbierz ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami>>

Umowa

Umowa

Zapoznaj się z warunkami współpracy, które od nas otrzymasz. Podpisz umowę prześlij nam niezbędne informacje oraz dokumenty.

Przekazanie danych

Przekazanie danych

Wypełnij otrzymaną od nas tabelę dotyczącą transakcji
lub udostępnij nam dane bezpośrednio z Twojego systemu ERP.

Zwrot podatku VAT

Stała cena usługi

Brak limitów
wielkości obrotu
oraz liczby
transakcji

Niezależnie od tego jak bardzo Twoja firma
się rozwinie – koszt rozliczania VAT pozostanie
bez zmian.

Napisz do nas

Zobacz korzyści

W ramach usługi VAT Compliance otrzymujesz:

 • Rozliczanie VAT UE - kalkulację należnego podatku VAT
  dla wszystkich krajów.

 • Wypełnianie i składanie deklaracji VAT miesięcznie, kwartalnie
  lub rocznie - zgodnie z lokalnymi przepisami i procedurami.

 • Wypełnianie i składanie rocznych podsumowujących deklaracji VAT
  - w krajach, które tego wymagają.

 • Raporty EC Sales List (ESL/ECSL) - przygotowanie i składanie obowiązkowych, miesięcznych lub kwartalnych list sprzedaży
  dla przesunięć magazynowych wewnątrz UE.

 • Przygotowywanie obowiązkowych plików kontrolnych SAF-T/JPK wymaganych przez instytucje podatkowe.

 • Powiadomienia o płatnościach - bieżące informacje, kiedy i jak płacić należny podatek VAT.

Nasza usługa VAT Compliance w Unii Europejskiej obejmuje wszystkie obowiązki związane z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT, w tym przygotowanie oraz przesłanie deklaracji VAT wraz z wymaganymi załącznikami - w obowiązującym języku urzędowymi i zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skontaktuj się z nami

To nas wyróżnia

Wspieramy Twój biznes:

 • Doradztwo i wsparcie przypisanego, polskojęzycznego opiekuna klienta przez cały czas trwania umowy.

 • Analiza wyników sprzedażowych w ujęciu miesięcznym, dla wszystkich krajów.

 • Podstawowa obsługę korespondencji z urzędem skarbowym i jego europejskimi odpowiednikami.

 • Stały i wygodny dostęp do wszystkich złożonych deklaracji VAT oraz raportów poprzez Portal klienta online 24/7.

 • Archiwizacja sporządzonej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stała cena usługi

Brak limitów
wielkości obrotu
oraz liczby
transakcji

Niezależnie od tego jak bardzo Twoja firma się rozwinie – koszt rozliczania VAT pozostanie bez zmian.

Napisz do nas

Rozwijaj firmę w Europie

Kraje, w których rejestrujemy do VAT:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

Kompleksowa obsługa

Niezależnie od wybranego pakietu VAT Compliance
możesz skorzystać również z naszych usług dodatkowych:

Składanie deklaracji Intrastat

Jeżeli Twoja firma przekracza określone przepisami progi dla przywozu lub wywozu towarów między krajami w Unii Europejskiej, masz obowiązek przekazywać odpowiednie informacje do systemu Intrastat.

Deklaracje do systemu Intrastat składa się miesięcznie, w odpowiednim Urzędzie Statystycznym dla każdego kraju, w którym przekroczono progi wywozu lub przywozu towarów.

W ramach naszej usługi składania deklaracji Instrastat, przejmujemy od Ciebie wszelkie formalności związane z przygotowywaniem i wysyłaniem zgłoszeń w odpowiednim dla danego kraju języku i zgodnie z lokalnymi procedurami administracyjnymi.

Dowiedz się więcej o usłudze

Rejestracja EORI w Wielkiej Brytanii

Prowadząc sprzedaż do Wielkiej Brytanii lub sprowadzając stamtąd towary należy zarejestrować swoją działalność we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych i uzyskać tzw. numer EORI.

Będzie on wymagany podczas składania deklaracji celnych oraz przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, w ramach odprawy celnej w Wielkiej Brytanii. Uzyskuje się go w odpowiednich organach Służby Celno-Skarbowej.

Nasi specjaliści wyręczą Cię w formalnościach i dopełnieniu procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem oraz złożeniem wniosku o nadanie numeru EORI w Wielkiej Brytanii.

Dowiedz się więcej o usłudze

Wsteczna sprawozdawczość VAT

Prowadząc sprzedaż w kilku krajach można przeoczyć moment, kiedy przekroczy się łączny próg sprzedaży warunkujący konieczność rejestracji do podatku VAT w danym kraju.

W takiej sytuacji pojawia się ryzyko naruszenia przepisów podatkowych oraz pociągnięcia do odpowiedzialności z tego tytułu przez odpowiednie Urzędy Skarbowe.

Jeżeli omyłkowo zdarzyło Ci się nie zauważyć momentu, w którym objął Cię obowiązek rejestracji do VAT - przygotujemy za Ciebie niezbędną sprawozdawczość wsteczną, w tym dokumenty rejestracyjne oraz wszelkie zaległe deklaracje VAT w każdym z krajów, w którym było to wymagane. W razie potrzeby przygotujemy również pismo przewodnie z wyjaśnieniami dla Urzędu.

Dowiedz się więcej o usłudze

Korekty VAT za poprzednie okresy rozliczeniowe

Sprzedając różnorodne towary w wielu krajach, rozliczanie podatku VAT według odpowiedniej dla każdego produktu stawki krajowej może okazać się dużym wyzwaniem.

Jednym z błędów najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców jest właśnie zastosowanie niewłaściwej stawki VAT.

Niezależnie jednak od rodzaju omyłki jaka została popełniona we wcześniejszych rozliczeniach, przygotujemy i złożymy za Ciebie odpowiednie korekty VAT, wyjaśnienia i pisma przewodnie w odpowiednim języku - zgodnie z lokalnymi przepisami i procedurami.

Dowiedz się więcej o usłudze

Ogólne usługi doradztwa podatkowego

Przepisy podatkowe stawiają przed sprzedawcami internetowymi wiele wyzwań. Część z nich spowodowana jest tym, że przepisy nie nadążają za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i nie są dostosowane do sprzedaży na rynku globalnym.

Prowadząc swoją działalność w kilku krajach dochodzi do tego konieczność pozostawania w zgodności ze wszystkimi regulacjami lokalnymi.

Nasi doradcy podatkowi z całej Europy specjalizują się w obsłudze firm z branży e-commerce. Jeżeli potrzebujesz porady eksperta – z chęcią Ci pomożemy. Wszystkich porad udzielimy Ci w języku polskim, nawet jeżeli dotyczą przepisów z innych krajów.

Dowiedz się więcej o usłudze

Wsparcie podczas procesu kontroli podatkowej

Nawet jeżeli od wielu lat rzetelnie i poprawnie rozliczasz podatki – Twoja firma może zostać wytypowana do kontroli skarbowej przez instytucje podatkowe kraju, w którym prowadzisz sprzedaż.

Dla niektórych przedsiębiorców taka kontrola to bardzo stresujący i żmudny proces. W jej trakcie sprawdzana jest zarówno bieżąca jak i archiwalna dokumentacja podatkowa. Często wymagane są też dodatkowe rozliczenia zbiorcze, raporty lub wyjaśnienia.

Prowadząc Twoje rozliczenia podatku VAT, możemy przejąć od Ciebie prowadzenie całej procedury oraz przygotować wszelkie niezbędne dokumenty dodatkowe wymagane przez instytucję kontrolującą.

Dowiedz się więcej o usłudze

Pełna obsługa korespondencji oraz uzgodnienia z Urzędami Skarbowymi

Prowadząc firmę i rozliczając podatki w danym kraju może zaistnieć sytuacja, w której lokalny organ podatkowy będzie chciał się z Tobą skontaktować - np. przekazać Ci istotne informacje, wezwać do korekty lub poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Pisma otrzymywane z Urzędu Skarbowego czasem są trudne do zrozumienia nawet jeżeli otrzymujesz je w swoim języku ojczystym. Jeśli pismo pochodzi z innego kraju i jest napisane w języku, którego nie znasz – sprawa komplikuje się jeszcze bardziej.

Nasi eksperci podatkowi mogą przejąć od Ciebie obsługę korespondencji z Instytucjami podatkowymi ze wszystkich krajów, w których Cię rozliczamy. Dzięki naszej europejskiej sieci doradców - Twoje sprawy urzędowe są rozwiązywane lokalnie, w oparciu o przepisy obowiązujące w danym kraju i bez konieczności Twojego udziału. O przebiegu sprawy będziesz poinformowany po polsku przez swojego opiekuna klienta.

Dowiedz się więcej o usłudze

Jeżeli Twoja firma przekracza określone przepisami progi dla przywozu lub wywozu towarów między krajami w Unii Europejskiej, masz obowiązek przekazywać odpowiednie informacje do systemu Intrastat.

Deklaracje do systemu Intrastat składa się miesięcznie, w odpowiednim Urzędzie Statystycznym dla każdego kraju, w którym przekroczono progi wywozu lub przywozu towarów.

W ramach naszej usługi składania deklaracji Instrastat, przejmujemy od Ciebie wszelkie formalności związane z przygotowywaniem i wysyłaniem zgłoszeń w odpowiednim dla danego kraju języku i zgodnie z lokalnymi procedurami administracyjnymi.

Dowiedz się więcej o usłudze

Prowadząc sprzedaż do Wielkiej Brytanii lub sprowadzając stamtąd towary należy zarejestrować swoją działalność we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych i uzyskać tzw. numer EORI.

Będzie on wymagany podczas składania deklaracji celnych oraz przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, w ramach odprawy celnej w Wielkiej Brytanii. Uzyskuje się go w odpowiednich organach Służby Celno-Skarbowej.

Nasi specjaliści wyręczą Cię w formalnościach i dopełnieniu procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem oraz złożeniem wniosku o nadanie numeru EORI w Wielkiej Brytanii.

Dowiedz się więcej o usłudze

Prowadząc sprzedaż w kilku krajach można przeoczyć moment, kiedy przekroczy się łączny próg sprzedaży warunkujący konieczność rejestracji do podatku VAT w danym kraju.

W takiej sytuacji pojawia się ryzyko naruszenia przepisów podatkowych oraz pociągnięcia do odpowiedzialności z tego tytułu przez odpowiednie Urzędy Skarbowe.

Jeżeli omyłkowo zdarzyło Ci się nie zauważyć momentu, w którym objął Cię obowiązek rejestracji do VAT - przygotujemy za Ciebie niezbędną sprawozdawczość wsteczną, w tym dokumenty rejestracyjne oraz wszelkie zaległe deklaracje VAT w każdym z krajów, w którym było to wymagane. W razie potrzeby przygotujemy również pismo przewodnie z wyjaśnieniami dla Urzędu.

Dowiedz się więcej o usłudze

Sprzedając różnorodne towary w wielu krajach, rozliczanie podatku VAT według odpowiedniej dla każdego produktu stawki krajowej może okazać się dużym wyzwaniem.

Jednym z błędów najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców jest właśnie zastosowanie niewłaściwej stawki VAT.

Niezależnie jednak od rodzaju omyłki jaka została popełniona we wcześniejszych rozliczeniach, przygotujemy i złożymy za Ciebie odpowiednie korekty VAT, wyjaśnienia i pisma przewodnie w odpowiednim języku - zgodnie z lokalnymi przepisami i procedurami.

Dowiedz się więcej o usłudze

Przepisy podatkowe stawiają przed sprzedawcami internetowymi wiele wyzwań. Część z nich spowodowana jest tym, że przepisy nie nadążają za nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i nie są dostosowane do sprzedaży na rynku globalnym.

Prowadząc swoją działalność w kilku krajach dochodzi do tego konieczność pozostawania w zgodności ze wszystkimi regulacjami lokalnymi.

Nasi doradcy podatkowi z całej Europy specjalizują się w obsłudze firm z branży e-commerce. Jeżeli potrzebujesz porady eksperta – z chęcią Ci pomożemy. Wszystkich porad udzielimy Ci w języku polskim, nawet jeżeli dotyczą przepisów z innych krajów.

Dowiedz się więcej o usłudze

Nawet jeżeli od wielu lat rzetelnie i poprawnie rozliczasz podatki – Twoja firma może zostać wytypowana do kontroli skarbowej przez instytucje podatkowe kraju, w którym prowadzisz sprzedaż.

Dla niektórych przedsiębiorców taka kontrola to bardzo stresujący i żmudny proces. W jej trakcie sprawdzana jest zarówno bieżąca jak i archiwalna dokumentacja podatkowa. Często wymagane są też dodatkowe rozliczenia zbiorcze, raporty lub wyjaśnienia.

Prowadząc Twoje rozliczenia podatku VAT, możemy przejąć od Ciebie prowadzenie całej procedury oraz przygotować wszelkie niezbędne dokumenty dodatkowe wymagane przez instytucję kontrolującą.

Dowiedz się więcej o usłudze

Prowadząc firmę i rozliczając podatki w danym kraju może zaistnieć sytuacja, w której lokalny organ podatkowy będzie chciał się z Tobą skontaktować - np. przekazać Ci istotne informacje, wezwać do korekty lub poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Pisma otrzymywane z Urzędu Skarbowego czasem są trudne do zrozumienia nawet jeżeli otrzymujesz je w swoim języku ojczystym. Jeśli pismo pochodzi z innego kraju i jest napisane w języku, którego nie znasz – sprawa komplikuje się jeszcze bardziej.

Nasi eksperci podatkowi mogą przejąć od Ciebie obsługę korespondencji z Instytucjami podatkowymi ze wszystkich krajów, w których Cię rozliczamy. Dzięki naszej europejskiej sieci doradców - Twoje sprawy urzędowe są rozwiązywane lokalnie, w oparciu o przepisy obowiązujące w danym kraju i bez konieczności Twojego udziału. O przebiegu sprawy będziesz poinformowany po polsku przez swojego opiekuna klienta.

Dowiedz się więcej o usłudze
Kto musi składać deklaracje VAT?

Regulacje prawne

Kto musi składać deklaracje VAT?

Przedsiębiorcy zarejestrowani do celów podatku VAT w danym kraju są zobowiązani do składania okresowych deklaracji VAT (zazwyczaj
co miesiąc lub kwartał) - nawet jeżeli w danym okresie sprawozdawczym nie wykonali żadnej transakcji.

Obowiązek rejestracji do VAT w danym kraju mają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową na terenie Unii Europejskiej jeżeli:

 • Korzystają w tym kraju z magazynu na potrzeby wysyłki swoich produktów do klientów końcowych, lub

 • Przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

O tym warto pamiętać:

Deklaracje VAT podsumowują wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w określonym kraju. W przypadku braku transakcji wymagane jest złożenie deklaracji zerowej.

W każdym z krajów deklaracje VAT są nieco inne. Mają różne wymogi informacyjne i formaty sprawozdań. Jednak niezależnie od kraju zawsze należy wykazać podatek VAT naliczony od sprzedaży - zależny od rodzaju transakcji, jej wartości i lokalnej stawki opodatkowania.

Rozliczanie VAT w różnych krajach Europy wymaga znajomości lokalnych przepisów podatkowych, specjalistycznej wiedzy
i odpowiednich umiejętności językowych.

Zyskaj jeden profesjonalny punkt kontaktowy

Obsługa wielu krajów

Zyskaj jeden profesjonalny punkt kontaktowy

W ramach naszej usługi VAT Compliance, kompleksowo obsłużymy wszystkie Twoje rozliczenia VAT, w każdym
z wybranych przez Ciebie krajów.

Napisz do nas

Zrobimy to za Ciebie

Inne obowiązki sprawozdawcze dla sprzedawców e-commerce

Rozwijaj się

Rejestracja VAT

Potrzebujesz zarejestrować się do VAT w kolejnym kraju?
W ramach usługi rejestracji VAT zajmiemy się całym procesem
- od sprawdzenia, czy Twoja firma musi dokonać rejestracji podatkowej w poszczególnych krajach, aż po przekazanie Ci numeru identyfikacji podatkowej (VAT).

Dowiedz się więcej o usłudze
Rejestracja VAT

W całej europie

Skorzystaj z wiedzy
ekspertów

W amavat® współpracujemy z kancelariami partnerskimi
ze wszystkich obsługiwanych przez nas krajów Europy. Dzięki temu nie musisz już szukać usług podatkowych w każdym kraju,
w którym prowadzisz sprzedaż, czy samodzielnie zajmować
się czasochłonnymi i skomplikowanymi procedurami lokalnych organów podatkowych. Możesz powierzyć te procesy naszym specjalistom VAT, posiadającym wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z branży e-commerce.

Zapytaj o usługę
Skorzystaj z wiedzy ekspertów

W czym jeszcze możemy pomóc

Wspomagamy rozwój Twojego biznesu

Rejestracja VAT we wszystkich państwach członkowskich UE

Rejestracja VAT we wszystkich państwach członkowskich UE

Rejestracja do VAT w krajach nienależących do UE

Rejestracja do VAT w krajach nienależących
do UE

Rejestracja i składanie deklaracji OSS w Polsce i w Niemczech

Rejestracja
i składanie deklaracji OSS
w Polsce
i w Niemczech

Rozliczanie i składanie deklaracji VAT zgodnie z lokalnymi przepisami

Rozliczanie i składanie deklaracji VAT zgodnie z lokalnymi przepisami

Raportowanie w systemie Intrastat

Raportowanie w systemie Intrastat

Rejestracja w systemie EORI

Rejestracja
w systemie EORI

Zmiana danych firmy w urzędach skarbowych i instytucjach podatkowych

Zmiana danych firmy w urzędach skarbowych
i instytucjach podatkowych

Księgowość e-commerce

Księgowość e-commerce

Firmy zajmujące się międzynarodową sprzedażą internetową bardzo szybko się rozwijają. Wiąże się to z wchodzeniem na nowe rynki oraz koniecznością prowadzenia rozliczeń podatkowych i rejestracji VAT w kolejnych krajach.

Świadczymy również usługi ogólnego doradztwa podatkowego za pośrednictwem naszych wybranych firm partnerskich oraz przedstawicielstwa podatkowego VAT (zgodnie z lokalnymi przepisami).