Aktualności

Zmiany w deklaracjach INTRASTAT – Nowe przepisy od 2022

/
Date10 maja 2022
/
Categories
1. Informacja o kraju pochodzenia – deklaracja wywozu: Od stycznia 2022 roku zmianie uległy zasady wypełniania zgłoszeń INTRASTAT dla wywozu. Chodzi o informację o kraju pochodzenia towarów. Od 1 styczna 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Za sprawą rozporządzenia na podatników zobowiązanych do przekazywania informacji...
Please Read More

Procedura szczególna – Import towarów spoza UE (Import One Stop Shop)

/
Date21 Mar 2022
/
Categories
Od 1 lipca 2021 obowiązywać zaczęła specjalna procedura Import OSS (IOSS). Odnosi się ona do sprzedaży na odległość towarów importowanych, pochodzących spoza Unii Europejskiej, których łączna wartość w przesyłce nie przekracza 150 EUR i które nie podlegają podatkom akcyzowym. Objęcie systemem IOSS sprzedaży towarów importowanych z krajów trzecich będzie wymagało elektronicznej rejestracji dla celów podatku...
Please Read More

Zmiany w podatku VAT w obszarze e-commerce

/
Date27 Wrz 2021
/
Categories
Od 1 lipca 2021 r. do transakcji transgranicznych z konsumentami i innymi osobami niebędącymi przedsiębiorcami będą miały zastosowanie nowe, daleko idące regulacje w zakresie podatku VAT. W przyszłości dostawy wewnątrzwspólnotowe na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami będą opodatkowane w kraju miejsca zamieszkania nabywcy (tzw. zasada kraju przeznaczenia). Warunkiem jest przekroczenie progu obrotów z tytułu dostaw do...
Please Read More

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

/
Date06 Sie 2021
/
Categories
Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach: Polish Desk w Niemczech Polish Desk we Francji W ramach tej...
Please Read More

Procedura wakacyjna we Francji w odniesieniu do naliczenia podatku VAT na przykładzie lipca 2021 r.

/
Date20 Lip 2021
/
Categories
We Francji podczas corocznych wakacji letnich funkcjonuje bardzo popularny „proces wakacyjny”, zatwierdzony i polecany przez francuską administrację podatkową. Polega na tym, że deklaracja VAT za lipiec 2021 r. jest składana na podstawie poprzedniej deklaracji (z czerwca 2021). Jak to działa? Zaliczka wyliczona jest na podstawie 80% deklaracji VAT złożonej w czerwcu 2021 r. (przy składaniu...
Please Read More

Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

/
Date16 Cze 2021
/
Categories
Od 01.01.2019 r. operatorzy marketu elektronicznego mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT innych przedsiębiorców, jeżeli na udostępnionym marketplace legalnie powstał podatek VAT. Posiadając zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy internetowego wydane przez właściwy urząd skarbowy, market internetowy może uniknąć tej odpowiedzialności. W związku z roczną ustawą podatkową 2020, przepisy te zostaną zaostrzone od...
Please Read More

OSS w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych na rzecz osób fizycznych do celów prywatnych w Niemczech

/
Date14 Cze 2021
/
Categories
Z dniem 01.07.2021 r. specjalna procedura poboru Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zostanie przekształcona w procedurę One-Stop-Shop (OSS). Dotychczasowa procedura MOSS dotyczyła jedynie usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w innych państwach członkowskich UE. Jeśli próg 10 000 euro został przekroczony, przedsiębiorca mógł zatem wybrać albo rejestrację do celów VAT w danych państwach członkowskich, albo deklarowanie...
Please Read More

Procedura specjalna w przypadku importu towarów z krajów poza UE o wartości do 150 euro w Niemczech

/
Date14 Cze 2021
/
Categories
Wraz z roczną ustawą podatkową 2020, od 01.07.2021 zostanie wprowadzona nowa procedura poboru podatku VAT od importu z krajów poza UE. Jeśli wartość celna w imporcie jest poniżej 150 €, import jest zwolniony z opłat celnych. Inaczej jest jednak w przypadku podatku VAT od importu. Do tej pory istniało zwolnienie z podatku VAT od importu...
Please Read More

Sprzedaż wysyłkowa osobom fizycznym w UE z nieprawidłową informacją o VAT na fakturze w Niemczech

/
Date11 Cze 2021
/
Categories
W wyroku z dnia 27 maja 2020 r. Sąd Skarbowy w Monachium (Finanzgericht, FG) zajął się kwestią odpowiedzialności za nieprawidłowe wykazanie podatku VAT w przypadku dostaw dla prywatnych odbiorców końcowych w innych krajach europejskich. W przedmiotowej sprawie przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż wysyłkową dostarczało towary z Niemiec austriackim klientom prywatnym. Zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi przedsiębiorstwa wysyłkowego...
Please Read More
1 2 3 5