Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Stawki VAT w UE w 2024 roku: Przegląd i analiza

Stawki VAT w UE w 2024 roku: Przegląd i analiza

Data09 Lip 2024

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetowych w krajach Unii Europejskiej (UE). Jako podatek pośredni, VAT jest wliczany w cenę towarów i usług, które ostatecznie opłaca konsument. Choć Unia Europejska określa minimalne wymagania dotyczące VAT, poszczególne państwa członkowskie mają znaczną swobodę w dostosowywaniu swoich systemów podatkowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie są stawki VAT w UE w 2024 roku oraz jak różnią się między krajami.


Stawki VAT w krajach Europy w 2024 roku

Oto szczegółowa tabela, która przedstawia podstawowe i obniżone stawki VAT w Europie w 2024 roku:

Kraj Podstawowa stawka VAT Obniżone stawki VAT
VAT Austria 20% 10%, 13%
VAT Belgia 21% 6%, 12%
VAT Bułgaria 20% 9%
VAT Chorwacja 25% 5%, 13%
VAT Cypr 19% 5%, 9%
VAT Czechy 21% 12% (konsolidacja stawek 10% i 15% stosowanych do 2023)
VAT Dania 25%
VAT Estonia 22% (20% w roku 2023) 5%, 9%
VAT Finlandia 24% 10%, 14%
VAT Francja 20% 2,1%, 5,5%, 10%
VAT Grecja 24% 6%, 13%
VAT Hiszpania 21% 4%, 10%
VAT Holandia 21% 9%
VAT Irlandia 23% 4,8%, 9%, 13,5%
VAT Luksemburg 17% (powrót do wcześniej obowiązującej stawki, która w roku 2023 została tymczasowo obniżona do 16%) 3%, 8% (powrót do wcześniej obowiązującej stawki, która w roku 2023 została tymczasowo obniżona do 7%), 14% (powrót do wcześniej obowiązującej stawki, która w roku 2023 została tymczasowo obniżona do 13%)
VAT Litwa 21% 5%, 9%
VAT Łotwa 21% 5%, 12%
VAT Malta 18% 5%, 7%
VAT Niemcy 19% 7%
VAT Polska 23% 5%, 8%
VAT Portugalia 23% (22% na Maderze; 16% na Azorach) 6% (5% na Maderze; 4% na Azorach), 13% (12% na Maderze; 9% na Azorach)
VAT Rumunia 19% 5%, 9%
VAT Słowacja 20% 10%
VAT Słowenia 22% 5%, 9,5%
VAT Szwajcaria 8,1% (7,7% w roku 2023) 2,6% (2,5% w roku 2023), 3,8% (3,7% w roku 2023)
VAT Szwecja 25% 6%, 12%
VAT Węgry 27% 5%, 18%
VAT Wielka Brytania 20% 5%
VAT Włochy 22% 4%, 5%, 10%

Podstawowa stawka VAT

Podstawowa stawka VAT to standardowa stawka, która dotyczy większości towarów i usług. Jest to stawka, od której poszczególne kraje wychodzą, aby określić inne, obniżone stawki. W 2024 roku najniższą podstawową stawkę VAT w Europie ma Luksemburg, gdzie wynosi ona 17%. Jest to szczególnie interesujące, ponieważ Luksemburg, jako jedno z najbogatszych państw członkowskich, wybiera bardziej konkurencyjną stawkę VAT, co może przyciągać inwestorów i konsumentów.

Na drugim końcu spektrum znajduje się Węgry z najwyższą stawką podstawową na poziomie 27%. Tak wysoka stawka ma znaczący wpływ na ceny końcowe towarów i usług, co może wpływać na konsumpcję i decyzje zakupowe. Różnica w stawkach VAT między Luksemburgiem a Węgrami doskonale ilustruje, jak różne mogą być podejścia do polityki podatkowej w UE.


Obniżone stawki VAT

Obniżone stawki VAT są stosowane w celu zmniejszenia kosztów na produkty i usługi o szczególnym znaczeniu społecznym. W 2024 roku wiele krajów UE wprowadza różne poziomy obniżonych stawek, aby wspierać określone sektory gospodarki lub grupy społeczne. Na przykład:

  • Francja stosuje obniżone stawki 10%, 5,5% i super obniżoną 2,1%, obejmując takie produkty jak produkty spożywcze, książki i transport osób.
  • Hiszpania oferuje stawki 10% i super obniżoną 4% na towary takie jak niektóre artykuły spożywcze, gazety czy usługi gastronomiczne.
  • Niemcy stosują jedną obniżoną stawkę 7%, która obejmuje m.in. żywność, usługi medyczne czy wydarzenia kulturalne.

Dania, jako jedyny kraj w UE, nie stosuje żadnych obniżonych stawek VAT. Wszystkie towary i usługi są tam opodatkowane podstawową stawką VAT wynoszącą 25%.


Super obniżone stawki VAT

Super obniżone stawki VAT, wynoszące mniej niż 5%, są stosowane przez kilka europejskich krajów na produkty, które są uznawane za szczególnie ważne dla społeczeństwa. W 2024 roku, super obniżone stawki znajdziemy w takich krajach jak:

  • Hiszpania: 4% np. na produkty farmaceutyczne, usługi socjalne czy gazety.
  • Luksemburg: 3% np. na produkty spożywcze, artykuły dziecięce oraz książki.
  • Włochy: 4% np. na urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych, licencje telewizyjne czy niektóre mieszkania socjalne.

Te stawki są często stosowane w celu ułatwienia dostępu do niezbędnych dóbr i usług, co pomaga w łagodzeniu skutków ekonomicznych dla konsumentów, szczególnie tych o niższych dochodach.


Zasady naliczania VAT

Podatek VAT jest naliczany na ostatnim etapie sprzedaży, czyli wtedy, gdy towar lub usługa trafia do konsumenta końcowego. Oznacza to, że konsumenci płacą VAT przy zakupie towarów i usług, które finalnie nabywają. W krajach UE VAT jest naliczany według stawek obowiązujących w kraju zakupu.

Dla firm prowadzących działalność w wielu krajach UE, kluczowym jest zrozumienie zasad przekraczania progu sprzedaży wynoszącego 10 000 euro. Po przekroczeniu tej kwoty sprzedaży w danym kraju, przedsiębiorstwo musi zarejestrować się do VAT w tym kraju i rozliczać tam podatek VAT, lub skorzystać z procedury VAT OSS (One Stop Shop). Procedura VAT OSS umożliwia rozliczenie VAT z tytułu sprzedaży do różnych krajów Unii Europejskiej, w ramach jednej, zbiorczej deklaracji.


Podsumowanie

Stawki VAT w krajach Unii Europejskiej w 2024 roku pokazują szeroki wachlarz podejść do tego, jak najlepiej zarządzać tym podatkiem. Każdy kraj ma swoją specyfikę, która wpływa na ustalanie poziomu stawek podstawowych, obniżonych i super obniżonych. Dla firm działających na międzynarodowym rynku kluczowe jest zrozumienie tych różnic i ich implikacji dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając na uwadze te zróżnicowane stawki VAT, firmy i konsumenci muszą być świadomi, jak przepisy podatkowe wpływają na ceny towarów i usług, które kupują lub sprzedają. Dzięki zrozumieniu tych różnic można lepiej planować i zarządzać kosztami, a także skutecznie korzystać z możliwości, jakie daje jednolity rynek UE.

Zachęcamy do konsultacji z ekspertami, aby uniknąć nieporozumień i zagwarantować zgodność z obowiązującymi przepisami: Skontaktuj się z nami – amavat ®.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum