VAT w Chorwacji – stawki i rejestracja

Zasady rejestracji do VAT i stawki podatku VAT w Chorwacji

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Chorwacji należy rozliczać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Warto przy tym pamiętać, że zarówno stawki podatku VAT dla poszczególnych produktów oraz usług, szczegółowe regulacje podatkowe oraz procedury administracyjne mogą się różnić od obowiązujących w innych krajach Europy.

Aby mieć całkowitą pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z lokalnymi przepisami – skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Chorwacji.

Dowiedz się więcej o usłudze VAT Compliance

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT w Chorwacji?

Do rejestracji VAT w Chorwacji zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

  • korzystają z magazynu zlokalizowanego w Chorwacji i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
  • przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Najważniejsze informacje o podatku VAT w Chorwacji

25%

Stawki podatku VAT w Chorwacji

Podstawowa stawka VAT w Chorwacji wynosi 25%. Jednak niektóre produkty i usługi podlegają pod obniżone stawki 13% oraz 5%.

Aktualne informacje na temat stawek podatku VAT w Europie znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Format chorwackiego numeru VAT

Numery VAT nadawane w poszczególnych krajach Europy różnią się od siebie rodzajem i liczbą znaków oraz oznaczeniem kraju pochodzenia.

Chorwacki numer VAT składa się z 13 znaków: dwuliterowego oznaczenia kraju HR oraz następującego po nim ciągu 11 cyfr.

Potrzebujesz uzyskać austriacki numer VAT? Skorzystaj z naszej usługi rejestracji VAT w Chorwacji.

Dowiedz się więcej o usłudze

HR12345678901

12345678901

Format chorwackiego numeru identyfikacji podatkowej (TIN)

Numer identyfikacji podatkowej nadawany w Chorwacji różni się formatem od numeru VAT.

Numer ten składa się z ciągu 11 cyfr. Automatycznie otrzymują go podmioty o obywatelstwie (osoby fizyczne) lub siedzibie (podmioty gospodarcze) w Chorwacji. Podmioty i osoby fizyczne z zagranicy muszą o niego zawnioskować.

Aktualny próg sprzedaży na odległość w Chorwacji

Obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jeden próg sprzedaży na odległość, wynoszący 10 000 EUR. Do tego progu wlicza się łączna sprzedaż prowadzona we wszystkich krajach UE.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją lub rozliczaniem VAT? Możemy zrobić to za Ciebie.

Napisz do nas

10 000 EUR

270 000 HRK

Próg sprzedaży na odległość obowiązujący w Chorwacji do 30.06.2021 r.

Jeżeli przed 30.06.2021 r. prowadziłeś sprzedaż na odległość w Chorwacji i sprzedaż ta przekroczyła próg 270 000 HRK - powinieneś rozliczyć zaległy VAT za ten okres.

Umknęła Ci konieczność rejestracji i przegapiłeś termin rozliczenia VAT?

Możemy zarejestrować i rozliczyć Cię wstecznie.

Napisz do nas

Próg wartości przywozu do Chorwacji, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość towarów sprowadzanych w ciągu roku do Chorwacji z zagranicy przekracza kwotę 450 000 EUR, to należy ten przywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

450 000 EUR

300 000 EUR

Próg wartości wywozu z Chorwacji, w systemie Intrastat

Jeżeli wartość wywozu towaru z Chorwacji za granicę przekracza kwotę 300 000 EUR, to należy ten wywóz zgłosić w międzynarodowym systemie statystycznym Intrastat.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania VAT w Chorwacji

  • Dla rozliczeń miesięcznych termin składania deklaracji VAT przypada do 20 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. deklarację za styczeń należy złożyć do 20 lutego, deklarację za luty do 20 marca itd.).
  • Do rozliczania podatku VAT w Chorwacji przez firmy spoza Unii Europejskiej wymagana jest reprezentacja fiskalna w tym kraju.

Skorzystaj z naszych usług VAT Compliance w Chorwacji

Prowadzisz sprzedaż online w różnych krajach Europy? Potrzebujesz zarejestrować swoją działalność do VAT w Chorwacji? Niepokoi Cię myśl o wypełnianiu wielu formalności w języku chorwackim i w oparciu o chorwackie przepisy, które różnią się od polskich?

Zrobimy to za Ciebie! Bez nerwów, stresów i setek papierów.

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024