Składanie deklaracji VAT & Compliance

amavat® zapewni Państwu zgodność z przepisami oraz pozwoli odkryć nowe możliwości biznesowe

Po zarejestrowaniu się do celów podatku VAT w wybranym kraju, będą Państwo zobowiązani do składania okresowych ustawowych deklaracji. W szczególności należy złożyć deklarację VAT (zazwyczaj co miesiąc lub kwartał), która podsumowuje wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu, które przedsiębiorstwo dokonało w tym okresie.

Każda deklaracja VAT może być inna i będzie miała różne wymogi informacyjne i formaty sprawozdań. W każdym przypadku należy zadeklarować podatek VAT naliczony od sprzedaży (VAT należny).

Zależy to od rodzaju transakcji i wartości, ale Państwa firma może być zmuszona do zapłacenia nadwyżki podatku VAT nad lokalnymi władzami podatkowymi.

Oprócz okresowych deklaracji VAT mogą istnieć inne ustawowe obowiązki sprawozdawcze. W ramach Unii Europejskiej, za każdym razem, gdy są Państwo zaangażowani w przepływ towarów w państwach członkowskich UE, będą Państwo zobowiązani do zgłaszania takich przepływów organom podatkowym i celnym UE, w tym wspólnotowym listom sprzedaży (ESL) (w przypadku sprzedaży B2B) oraz raportom Intrastat (z uwzględnieniem progów).