Deklaracje VAT

Nasza usługa "Deklaracje VAT" została uproszczona

amavat® powstał w oparciu o przekonanie, że usługi zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT są usługami doradczymi i że usługi zgodności powinny być świadczone z naciskiem na szerszą pozycję w zakresie podatku VAT.

Dzięki naszym obietnicom i rozwijającym się powiązaniom między usługami compliance i konsultingowymi, amavat® jest w stanie docenić kluczowy cel - pomóc naszym klientom w osiągnięciu efektywności w zakresie podatku VAT w wymiarze transgranicznym, a jednocześnie wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych w sposób efektywny kosztowo.

amavat® udostępnia kompletną i zintegrowaną usługę raportowania podatku VAT, która została zaprojektowana tak, aby funkcjonować jako "one-stop-shop" dla przedsiębiorstw wymagających outsourcingu swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie zgodności z przepisami VAT. Zapewniamy ekonomiczne rozwiązanie w tym zakresie - ale takie, które jest zintegrowane i kierowane przez naszych ekspertów i doświadczone zespoły ds. zarządzania kontami.

Sprzedajesz online lub za pomocą Amazon FBA?

TAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z amavat®

ZAŁADOWANIE DANYCH

ZAŁADOWANIE DANYCH

Klient przesyła comiesięczny plik z danymi transakcji w pliku .csv na specjalny adres e-mail.
PRZETWARZANIE DANYCH

PRZETWARZANIE DANYCH

amavat® weryfikuje i przetwarza dane transakcyjne. Wszystkie dane są przechowywane w certyfikowanym centrum informatycznym.
PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE DEKLARACJI VAT

PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE DEKLARACJI VAT

amavat® przygotowuje deklaracje VAT i inne wymagane dokumenty, a następnie w Państwa imieniu przedłoży je właściwym europejskim organom podatkowym.
DANE DOTYCZĄCE ZAPŁATY

DANE DOTYCZĄCE ZAPŁATY

amavat® wyśle kopię deklaracji VAT oraz informację o wysokości podatku VAT, który należy zapłacić do właściwego europejskiego organu podatkowego.