Przedstawiciel podatkowy VAT

Przedstawiciel podatkowy dla potrzeb VAT'u

W przypadku gdy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółka musi być zarejestrowana do celów podatku VAT w innym państwie, konieczne może być wyznaczenie lokalnego przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel podatkowy będzie zazwyczaj solidarnie odpowiedzialny za podatek VAT należny od przedsiębiorstwa. Kilka krajów w Europie wymaga wyznaczenia lokalnego przedstawiciela, który będzie działał na rzecz przedsiębiorstw spoza UE, które mają obowiązek rejestracji do celów podatku VAT.

Nie ma wymogu wyznaczenia przez przedsiębiorstwa unijne przedstawiciela podatkowego w przypadku uzyskania "rejestracji VAT" w innym państwie członkowskim UE. Wiele państw członkowskich UE wymaga jednak od przedsiębiorstw spoza UE wyznaczenia przedstawiciela podatkowego przy lokalnej rejestracji do celów podatku VAT. Podobnie przedstawiciel podatkowy ds. podatku VAT jest konieczny w przypadku, gdy w wielu krajach spoza UE istnieje wymóg rejestracji do celów podatku VAT przedsiębiorstwa niebędącego rezydentem.

Wybrane firmy członkowskie amavat® oferują usługi reprezentacji podatkowej w całej Europie i poza nią, tak aby Państwa firma spełniała lokalne zobowiązania w zakresie podatku VAT.

Usługi "reprezentacji podatkowej" wybranych firm członkowskich amavat® obejmują następujące elementy:

  • Zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi w zakresie podatku VAT,
  • Zapewnienie, że Państwa firma przestrzega lokalnych przepisów dotyczących fakturowania, rozliczania podatku VAT, procedur księgowych oraz składania i płatności podatku VAT,
  • Obsługa zapytań i kontroli podatkowych z lokalnego biura VAT.

Organy podatkowe uznają "przedstawiciela podatkowego" za lokalnego przedstawiciela zagranicznego przedsiębiorcy, co prowadzi do szeregu obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów. Ponadto, ponieważ "Przedstawiciel podatkowy" jest współodpowiedzialny za podatki przedsiębiorcy, praktyką w branży jest wymaganie depozytu zabezpieczającego lub gwarancji bankowej na rzecz "Przedstawiciela podatkowego" w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.