Raportowanie Intrastat

Sprawozdawczość w systemie Intrastat jest wymogiem dla przedsiębiorstw prowadzących handel transgraniczny w UE

Oprócz deklaracji, które są wymagane przez Unię Europejską (UE) do deklarowania samonaliczania podatku VAT i transferu towarów, obowiązkowe jest również dodatkowe zgłoszenie, które informuje o wszystkich przemieszczeniach towarów w UE na potrzeby celne.

Sprawozdawczość w systemie Intrastat jest miesięcznym obowiązkiem dla przedsiębiorstw, które przemieszczają towary przez granice w obrębie UE (podlegające progom wartości). Pozwala to rządom i UE na śledzenie wymiany handlowej między krajami do celów statystycznych. Jednak coraz częściej jest ona wykorzystywana jako kontrola potencjalnych oszustw związanych z podatkiem VAT. W firmie amavat® posiadamy "usługi opcjonalne", które mogą pomóc w tworzeniu deklaracji Intrastat lub powiadomień oraz monitorowaniu sprzedaży w odniesieniu do aktualnych progów sprawozdawczości Intrastat.

Podobnie jak w przypadku wspólnotowych listów sprzedaży, różni się on od unijnych deklaracji VAT i procesu sprawozdawczego, nawet jeśli opiera się na tych samych danych.

Ustalenie, gdzie przedsiębiorstwa muszą składać deklaracje Intrastat, może być dla nich wyzwaniem, ale amavat® może pomóc w rozpoznaniu, co należy zrobić, a my możemy złożyć deklaracje Intrastat w Państwa imieniu w całej UE.

Obowiązek składania deklaracji Intrastat powstaje w momencie przekroczenia progu rocznego. W związku z tym konieczne jest dokładne monitorowanie poziomów transakcji, ponieważ przedsiębiorstwa są prawnie odpowiedzialne za składanie deklaracji w przypadku przekroczenia progów. Tam, gdzie istnieje historyczna odpowiedzialność za składanie deklaracji Intrastat, amavat® może pomóc, ponieważ nasze zespoły ds. zgodności w każdym z krajów UE mają wieloletnie doświadczenie w kontaktach z europejskimi Urzędami Statystycznymi.

Zasięg usług amavat® Intrastat

Możemy Państwu pomóc w tych krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.