VAT w Luksemburgu – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Luksemburgu i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Luksemburgu, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Luksemburgu oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Luksemburgu istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone w Luksemburgu spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Luksemburgu;
  • Sprzedaż towarów w Luksemburgu, które są dostarczane do klientów poza Luksemburgiem (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Luksemburgu z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Luksemburgu na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez na Litwie, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Luksemburgu, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
17% (Standardowe)
3/8/14% (Obniżone)
LU12345678 100000 € 250000 € (Przywóz)
200000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Luksemburgu

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne, kwartalne lub roczne, w zależności od wielkości obrotów

"Roczne deklaracje podatkowe"
Tak

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Nie

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Nie

"Odwrotne obciążenie"
Rozszerzony mechanizm odwrotnego obciążenia ma ograniczone zastosowanie w Luksemburgu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania rozszerzonego odwrotnego obciążenia w Luksemburgu prosimy o kontakt z amavat®.

"Reprezentacja fiskalna"
Nie jest wymagane. Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza UE może być konieczne do udostępnienia kaucji zabezpieczającej jego zobowiązanie z tytułu podatku VAT.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024