VAT na Malcie – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby na Malcie i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług na Malcie, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na Malcie oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

Na Malcie istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone na Maltę spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane na Malcie;
  • Sprzedaż towarów na Malcie, które są dostarczane do klientów poza Maltą (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów na Malcie z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe na Malcie na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez na Malcie, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji na Malcie, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
18% (Standardowe)
5/7% (Obniżone)
MT12345678 35000 € 700 € (Przywóz)
700 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT na Malcie

Okresy "deklaracji VAT"
Kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Nie

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Nie

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Nie

"Odwrotne obciążenie"
Usługi świadczone przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego jako podatnik VAT na Malcie podlegają zasadzie odwrotnego obciążenia i klient powinien rozliczyć się z podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób na Malcie ma zastosowanie rozszerzone odwrotne obciążenie.

"Reprezentacja fiskalna"
Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego jest opcjonalne.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024