VAT w Słowenii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Słowenii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Słowenii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Słowenii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Słowenii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Słowenii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Słowenii;
  • Sprzedaż towarów w Słowenii, które są dostarczane do klientów poza Słowenią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Słowenii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Słowenii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Słowenii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Słowenii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
22% (Standardowe)
5/9.5% (Obniżone)
SI12345678 35000 € 220000 € (Przywóz)
270000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Słowenii

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne dla przedsiębiorstw niemających siedziby; miesięczne lub kwartalne dla przedsiębiorstw mających siedzibę.

"Roczne deklaracje podatkowe"
Nie

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Nie

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Nie

"Odwrotne obciążenie"
Niektóre usługi i towary świadczone przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz zarejestrowanego klienta VAT w Słowenii podlegają procedurze odwrotnego obciążenia i klient powinien rozliczyć się z VAT. Odwrotne obciążenie dotyczy również niektórych transakcji krajowych między podatnikami. Ma ono również zastosowanie do dostaw związanych z nieruchomościami i metalami odpadowymi. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Słowenii.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza UE musi zachować przedstawiciela podatkowego, aby zarejestrować się do celów podatku VAT w Słowenii.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024