VAT w Rumunii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Rumunii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Rumunii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Rumunii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Rumunii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Rumunii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Rumunii;
  • Sprzedaż towarów w Rumunii, które są dostarczane do klientów poza Rumunią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Rumunii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Rumunii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Rumunii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Rumunii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
19% (Standardowe)
5/9% (Obniżone)
RO1234567890 118000 RON 900000 RON (Przywóz)
900000 RON (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Rumunii

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne lub kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Nie

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Tak

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Miesięczne lub kwartalne sprawozdanie zawierające listę dostaw towarów i usług wyłącznie dla przedsiębiorstw rumuńskich.

"Odwrotne obciążenie"
Usługi i towary świadczone przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego jako podatnik VAT w Rumunii podlegają procedurze odwrotnego obciążenia i klient powinien rozliczyć się z podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób w Rumunii ma zastosowanie rozszerzony system odwrotnego obciążenia.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza UE musi zachować przedstawiciela podatkowego, aby zarejestrować się do celów podatku VAT w Rumunii.