VAT w Irlandii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Irlandii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Irlandii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Irlandii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Irlandii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Irlandii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Irlandii;
  • Sprzedaż towarów w Irlandii, które są dostarczane do klientów poza Irlandią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Irlandii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Irlandii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Irlandii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Irlandii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Covid-19 Zmiany stawek VAT

Dostawa Stara stawka Nowa stawka Data wdrożenia Data końcowa
Standardowa stawka 23% 21% 1 wrzesień 2020 28 luty 2021
Usługi w zakresie turystyki i gościnności 13.5% 9% 1 listopad 2020 r. 31 grudzień 2021 r.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
23% (Standardowe)
4.8/9/13.5% (Obniżone)
IE1234567WA 35000 € 500000 € (Przywóz)
635000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Irlandii

Okresy "deklaracji VAT"
Dwumiesięczne (standardowe), ale możliwe są inne okresy

"Roczne deklaracje podatkowe"
Tak

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Świadczenie niektórych usług i dostarczanie towarów przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz zarejestrowanego nabywcy VAT w Irlandii podlega procedurze odwrotnego obciążenia i nabywca powinien rozliczyć się z podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Irlandii.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza UE nie jest zobowiązane do zachowania przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT w Irlandii.