VAT w Holandii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Holandii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Holandii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Holandii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Holandii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Holandii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Holandii;
  • Sprzedaż towarów w Holandii, które są dostarczane do klientów poza Holandią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Holandii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Holandii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Holandii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Holandii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
21% (Standardowe)
9% (Obniżone)
NL123456789B01 100000 € 1000000 € (Przywóz)
800000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Holandii

Okresy "deklaracji VAT"
Zazwyczaj kwartalne, ale miesięczne lub roczne będą brane pod uwagę w zależności od obrotów.

"Roczne deklaracje podatkowe"
Nie

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Nie

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Nie

"Odwrotne obciążenie"
Usługi świadczone przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego jako podatnik VAT w Holandii podlegają zasadzie odwrotnego obciążenia i klient powinien rozliczyć się z podatku VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób w Holandii ma zastosowanie rozszerzony system odwrotnego obciążenia.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT w Holandii.