VAT w Bułgarii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Bułgarii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Bułgarii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Bułgarii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Bułgarii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Bułgarii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Bułgarii;
  • Sprzedaż towarów z Bułgarii, które są dostarczane do klientów poza Bułgarią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Bułgarii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Bułgarii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Bułgarii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Bułgarii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Covid-19 Obniżki stawek VAT

Dostawa Stara stawka Nowa stawka Data wdrożenia Data końcowa
Hotelarstwo, restauracje, kawiarnie i księgarnie 21% 10% 1 lipiec 2020 r. 31 grudzień 2020 r.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
20% (Standardowe)
9% (Obniżone)
BG123456789 70000 BGN 430000 BGN (Przywóz)
270000 BGN (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Bułgarii

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość "sporządzania list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Jeżeli przedsiębiorstwo niemające siedziby świadczy usługi na rzecz klienta w Bułgarii, który jest zarejestrowany do celów podatku VAT w Bułgarii, wówczas klient jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Bułgarii.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT w Bułgarii.