VAT na Węgrzech – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby na Węgrzech i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług na Węgrzech, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na Węgrzech oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

Na Węgrzech istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone na Węgry spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane na Węgrzech;
  • Sprzedaż towarów na Węgrzech, które są dostarczane do klientów poza Węgrami (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów na Węgrzech z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe na Węgrzech na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez na Węgrzech, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji na Węgrzech, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
27% (Standardowe)
5/18% (Obniżone)
HU12345678 35,000 € 170000000 HUF (Przywóz)
100000000 HUF (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT na Węgrzech

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne lub kwartalne, w zależności od wielkości obrotów

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne, kwartalne lub roczne

"Listy zakupów WE"
Tak, połączone z listami sprzedaży WE

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Tak (raport EKAER)

"Odwrotne obciążenie"
Rozszerzony mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy niektórych dostaw towarów i wszystkich usług. Prosimy o kontakt z amavat® w celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania rozszerzonego odwrotnego obciążenia na Węgrzech.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej musi posiadać przedstawiciela podatkowego w celu zarejestrowania się do celów podatku VAT na Węgrzech.