Stawki podatku VAT w UE, formaty i progi

Informacje zawarte w głównej dyrektywie UE w sprawie podatku VAT pokazują, że każde państwo członkowskie UE musi stosować stawkę podstawową podatku VAT w określonym zakresie i może również zdecydować się na stosowanie stawki obniżonej VAT nie niższej niż 5% (chociaż niektóre państwa europejskie mogą mieć z tego zwolnienie, co pozwala na stosowanie obniżonej stawki procentowej).

Unijna dyrektywa w sprawie podatku VAT określa również "charakter towarów i usług", do których można stosować niższą stawkę, w związku z czym wiele państw członkowskich UE stosuje niższą stawkę do tych samych rodzajów produktów (tj. środków spożywczych, książek).

Czasami państwa członkowskie UE mogą zmienić klasyfikację towarów na towary o niższej lub obniżonej stawce standardowej i należy być świadomym wszelkich ewentualnych zmian.

Kraj Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
Austria
(AT)
20% (Std.)
10/13% (Red.)
ATU12345678 35000 € 750000 € (Przywóz)
750000 € (Wysyłka)
Belgia
(BE)
21% (Std.)
6/12% (Red.)
BE1234567890 35000 € 1500000 € (Przywóz)
1000000 € (Wysyłka)
Bułgaria
(BG)
20% (Std.)
9% (Red.)
BG123456789 70000 BGN 430000 BGN (Przywóz)
270000 BGN (Wysyłka)
Chorwacja
(HR)
25% (Std.)
5/13% (Red.)
HR12345678901 270000 HRK 2200000 HRK (Przywóz)
1200000 HRK (Wysyłka)
Cypr
(CY)
19% (Std.)
5/9% (Red.)
CY12345678X 35000 € 18000 € (Przywóz)
55000 € (Wysyłka)
Czechy
(CZ)
21% (Std.)
10/15% (Red.)
CZ12345678 1140000 CZK 12000000 CZK (Przywóz)
12000000 CZK (Wysyłka)
Dania
(DK)
25% (Std.)
- (Red.)
DK12345678 280000 DKK 6900000 DKK (Przywóz)
DKK 5200000 DKK (Wysyłka)
Estonia
(EE)
20% (Std.)
9% (Red.)
EE123456789 35000 € 230000 € (Przywóz)
130000 € (Wysyłka)
Finlandia
(FI)
24% (Std.)
10/14% (Red.)
FI12345678 35000 € 600000 € (Przywóz)
600000 € (Wysyłka)
Francja
(FR)
20% (Std.)
2.1/5.5/10% (Red.)
FR12345678901 35000 € 460000 € (Przywóz)
460000 € (Wysyłka)
Niemcy
(DE)
19% (Std.)
7% (Red.)
DE123456789 100000 € 800000 € (Przywóz)
500000 € (Wysyłka)
Grecja
(EL)
24% (Std.)
6/13% (Red.)
EL123456789 35000 € 150000 € (Przywóz)
90000 € (Wysyłka)
Węgry
(HU)
27% (Std.)
5/18% (Red.)
HU12345678 35000 € 170000000 HUF (Przywóz)
100000000 HUF (Wysyłka)
Irlandia
(IE)
23% (Std.)
4.8/9/13.5% (Red.)
IE1234567WA 35000 € 500000 € (Przywóz)
635000 € (Wysyłka)
Włochy
(IT)
22% (Std.)
4/5/10% (Red.)
IT12345678901 35000 € - (Przywóz)
- (Wysyłka)
Litwa
(LT)
21% (Std.)
5/9% (Red.)
LT123456789 35000 € 250000 € (Przywóz)
120000 € (Wysyłka)
Luksemburg
(LU)
17% (Std.)
3/8/14% (Red.)
LU12345678 100000 € 200000 € (Przywóz)
150000 € (Wysyłka)
Łotwa
(LV)
21% (Std.)
5/12% (Red.)
LV12345678901 35000 € 220000 € (Przywóz)
120000 € (Wysyłka)
Malta
(MT)
18% (Std.)
5/7% (Red.)
MT12345678 35000 € 700 € (Przywóz)
700 € (Wysyłka)
Holandia
(NL)
21% (Std.)
9% (Red.)
NL123456789B01 100000 € 1000000 € (Przywóz)
800000 € (Wysyłka)
Polska
(PL)
23% (Std.)
5/8% (Red.)
PL1234567890 160000 PLN 4000000 PLN (Przywóz)
2000000 PLN (Wysyłka)
Portugalia
(PT)
23% (Std.)
6/13% (Red.)
PT123456789 35000 € 350000 € (Przywóz)
250000 € (Wysyłka)
Rumunia
(RO)
19% (Std.)
5/9% (Red.)
RO1234567890 118000 RON 900000 RON (Przywóz)
900000 RON (Wysyłka)
Hiszpania
(ES)
21% (Std.)
4/10% (Red.)
ESX12345678 35000 € 400000 € (Przywóz)
400000 € (Wysyłka)
Szwecja
(SE)
25% (Std.)
6/12% (Red.)
SE123456789012 320000 SEK 9000000 SEK (Przywóz)
4500000 SEK (Wysyłka)
Słowenia
(SI)
22% (Std.)
5/9.5% (Red.)
SI12345678 35000 € 140000 € (Przywóz)
220000 € (Wysyłka)
Słowacja
(SK)
20% (Std.)
10% (Red.)
SK1234567890 35000 € 200000 € (Przywóz)
400000 € (Wysyłka)
Wielka Brytania (spoza UE)
(UK)
20% (Std.)
5% (Red.)
UK123456789 Nie dotyczy. 1500000 £ (Przywóz, tylko w 2021)
250000 £ (Wysyłka, tylko Irlandia Północna)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.