Obowiązujące progi i stawki podatku VAT

Informacje zawarte w głównej dyrektywie UE w sprawie podatku VAT pokazują, że każde państwo członkowskie UE musi stosować stawkę podstawową podatku VAT w określonym zakresie i może również zdecydować się na stosowanie stawki obniżonej VAT nie niższej niż 5% (chociaż niektóre państwa europejskie mogą mieć z tego zwolnienie, co pozwala na stosowanie obniżonej stawki procentowej).

Unijna dyrektywa w sprawie podatku VAT określa również "charakter towarów i usług", do których można stosować niższą stawkę, w związku z czym wiele państw członkowskich UE stosuje niższą stawkę do tych samych rodzajów produktów (tj. środków spożywczych, książek).

Czasami państwa członkowskie UE mogą zmienić klasyfikację towarów na towary o niższej lub obniżonej stawce standardowej i należy być świadomym wszelkich ewentualnych zmian.

Główna stawka VAT Obniżone stawki VAT Próg wartości przywozu w systemie Intrastat Próg wartości wywozu w systemie Intrastat
podstawowy szczegółowy podstawowy szczegółowy
VAT Niemcy
(VAT DE)
19% 7% 800 000 € 49 000 000 € 500 000 € 51 000 000 €
VAT Wielka Brytania
(VAT UK)
20% 5%
0%
Dotyczy tylko XI:
500 000 GBP
Dotyczy tylko XI:
250 000 GBP
VAT Austria
(VAT AT)
20% 10%
13%
1 100 000 € 12 000 000 € 1 100 000 € 12 000 000 €
VAT Francja
(VAT FR)
20% 2,1%
5,5%
10%
460 000 € 460 000 €
VAT Czechy
(VAT CZ)
21% 12% 15 000 000 CZK 30 000 000 CZK 15 000 000 CZK 30 000 000 CZK
VAT Hiszpania
(VAT ES)
21% 4%
10%
400 000 € 400 000 €
VAT Włochy
(VAT IT)
22% 4%
5%
10%
350 000 € 20 000 000 € 0 € 20 000 000 €
VAT Holandia
(VAT NL)
21% 9% na wezwanie
urzędu statystycznego
na wezwanie
urzędu statystycznego
VAT Rumunia
(VAT RO)
19% 5%
9%
1 000 000 RON 1 000 000 RON
VAT Szwecja
(VAT SE)
25% 6%
12
15 000 000 SEK 4 500 000 SEK
VAT Węgry
(VAT HU)
27% 5%
18%
270 000 000 HUF 5 500 000 000 HUF 150 000 000 HUF 15 000 000 000 HUF
VAT Litwa
(VAT LT)
21% 5%
9%
550 000 € 7 000 000 € 400 000 € 10 000 000 €
VAT Słowacja
(VAT SK)
20% 10% 1 000 000 € 1 000 000 €
VAT Belgia
(VAT BE)
21% 6%
12%
1 500 000 € 25 000 000 € 1 000 000 € 25 000 000 €
VAT Bułgaria
(VAT BG)
20% 9% 1 650 000 BGN 16 000 000 BGN 1 900 000 BGN 37 200 000 BGN
VAT Chorwacja
(VAT HR)
25% 5%
13%
450 000 € 300 000 €
VAT Cypr
(VAT CY)
19% 5%
9%
270 000 € 2 700 000 € 75 000 € 5 800 000 €
VAT Dania
(VAT DK)
25% - 41 000 000 DKK 11 300 000 DKK 16 500 000 DKK
VAT Estonia
(VAT EE)
22% 9%
5%
700 000 € 350 000 €
VAT Finlandia
(VAT FI)
24% 10%
14%
800 000 € 800 000 €
VAT Grecja
(VAT EL)
24% 6%
13%
150 000 € 90 000 €
VAT Irlandia
(VAT IE)
23% 4,8%
9%
13,5%
500 000 € 5 000 000 € 635 000 € 34 000 000 €
VAT Luksemburg
(VAT LU)
17% 14%
8%
3%
250 000 €
zgłoszenie
uproszczone
375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
4 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe
200 000 €
zgłoszenie uproszczone
375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
8 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe
VAT Łotwa
(VAT LV)
21% 12%
5%
330 000 € 5 000 000 € 200 000 € 7 000 000 €
VAT Malta
(VAT MT)
18% 5%
7%
700 € 700 €
VAT Polska
(VAT PL)
23% 5%
8%
6 200 000 PLN 103 000 000 PLN 2 800 000 PLN 150 000 000 PLN
VAT Portugalia
(VAT PT)
23%
(22% in the
Autonomous
Region of Madeira;
16% in the
Autonomous
Region of the Azores)
6%
(5% in Madeira; 4% in the Azores)
13%
(12% in Madeira; 9% in the Azores)
600 000 €
25 000 € (Autonomous region of Madeira)
6 500 000 € 600 000 €
25 000 € (Autonomous region of Madeira)
6 500 000 €
VAT Słowenia
(VAT SI)
22% 5%
9,5%
220 000 € 4 000 000 € 270 000 € 9 000 000 €
VAT Szwajcaria
(VAT CH)
8,1% 3,8%
2,6%
nie dotyczy

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.