Cennik – Rozliczenia VAT – Pakiet PAN-EU 7 (non-EU)

Specjalnie dostosowany do potrzeb handlowców amazon FBA spoza UE

"PL PAN-EU 7 (non-EU)" – Nasza usługa dla Sprzedawcy amazon FBA spoza UE

Pakiet ten jest wymagany dla przedsiębiorców mających siedzibę w kraju trzecim i potrzebujących pełnej obsługi zgodności z VAT w UE. W niektórych krajach należy wyznaczyć przedstawiciela podatkowego. Skontaktuj się z naszymi doradcami klienta.

"PL PAN-EU 7 (non-EU)"
- VAT Compliance spoza UE

Cena na żądanie
 • Miesięcznie
  Cena pakietu dla 7 krajów
 • Na te siedem krajów składa się:
  DE, CZ, ES, FR, IT, PL, UK
 • Dostosowany dla sprzedawców internetowych zarejestrowanych na zewnątrz UE:
  np. USA, CH, Chiny

"PL PAN-EU 7 (non-EU)"
- VAT Compliance spoza UE

Cena na żądanie
 • Płatność jednorazowa obliczona na podstawie obniżonej ceny za pakiet 12-miesięczny - dzięki tej opcji zaoszczędzą Państwo pieniądze.
 • Na te siedem krajów składa się:
  DE, CZ, ES, FR, IT, PL, UK
 • Dostosowany dla sprzedawców internetowych zarejestrowanych na zewnątrz UE:
  np. USA, CH, Chiny

Skorzystanie z pakietu "PL PAN-EU 7 (non-EU)" możliwe jest po uzyskaniu rejestracji we wszystkich krajach.

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Następujące usługi są fakturowane według wydatków w każdym planie:

W planie "PL PAN-EU 7 (non-EU)" naliczane są następujące usługi zgodnie z obowiązującymi wydatkami: Opłata: Uwaga:
Natychmiastowa komunikacja z lokalnymi organami podatkowymi za pośrednictwem naszych doświadczonych doradców podatkowych EUR 150,– / godzina Jeśli jest to konieczne w przypadku kontroli podatkowych lub niezbędnej korespondencji w przypadku opóźnień w płatnościach / karach podatkowych itp.

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Jakie usługi są w pakiecie?

Wszystkie nasze pakiety usług zawierają wszystkie usługi wymagane do spełnienia wymagań prawnych w poszczególnych krajach. Pakiety usług jednak wciąż zawierają więcej usług, które uważamy za dodatkowe do profesjonalnej obsługi. Proszę zapoznać się z naszymi usługami:

Zakres usług

FAQ

SPRZEDAJĄC NA AMAZON I NIE MAJĄC SIEDZIBY W UE

Sprzedawcy detaliczni spoza UE, którzy korzystają z Fulfillment by Amazon (FBA), napotykają odmienne obowiązki wobec tych, którzy mieszkają w jednym z 28 kraju Unii Europejskiej. Dobrą wiadomością jest to, że nadal mogą sprzedawać konsumentom bez tworzenia firmy w UE, ale nadal muszą zarejestrować się w podatku VAT w krajach, w których sprzedają.

Dokładne wymagania dotyczące sprzedawcy spoza UE FBA zależą od tego, gdzie towary są wysyłane, gdy klient składa zamówienie online.

Towary spoza UE – jeśli towary znajdują się w lokalizacji sprzedającego spoza UE, towary muszą najpierw odbyć odprawy celne UE. Sprzedający może to zrobić, gdy towary przyjeżdżają po raz pierwszy do kraju UE. Mogą płacić podatek VAT od importu i obowiązek przywozu towarów do UE w celu dostarczenia ich do klienta. Jeśli sprzedający chce odzyskać podatek VAT od importu, musi zarejestrować się w kraju, w którym towary są rozliczane. W przeciwnym razie sprzedający musi zamortyzować VAT importowy jako koszt, jak również należność celną przywozową.

Alternatywnie sprzedający spoza UE może zmusić klienta do uregulowania podatku naliczonego i należności celnych przywozowych. Zazwyczaj dostawca dostarczy klientowi tę kwotę przed przekazaniem towarów. Choć jest to proste, często odstrasza klientów od powtarzania transakcji z sprzedawcami.

Towary wewnątrz UE – jeśli sprzedający spoza UE chce przechowywać towary w UE w magazynach Amazon, będzie to wymagało rejestracji VAT w kraju magazynu. Sprzedawca może następnie użyć tego numeru do sprzedaży towarów konsumentom UE. Gdy sprzedający przekroczą progi sprzedaży na odległość, będą musieli zarejestrować się w wielu krajach UE.

DLACZEGO TRZEBA WYZNACZAĆ PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO VAT?

Firmy z oficjalną siedzibą spoza Unii Europejskiej prowadzącą działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w jednym z państw członkowskich UE zobowiązane są do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego.

Oto lista czynności podlegających opodatkowaniu:

 • Dostawy wewnątrzwspólnotowe i zakupy do i z innych państw członkowskich,
 • Import i eksport na terytorium Unii Europejskiej i z terytorium Unii Europejskiej,
 • Usługi związane z nieruchomościami budowlanymi,
 • Usługi budowlane i usługi związane z nieruchomościami,
 • Przechowywanie towarów i zapasów,
 • Sprzedaż na odległość do innego państwa członkowskiego
 • Niektóre operacje kupna / sprzedaży.

Jeśli wykonujesz jedną z czynności wymienionych powyżej, prawdopodobnie jesteś zobowiązany do rejestracji w celu uzyskania podatku VAT w danym państwie członkowskim.

W tym celu należy wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, który podejmie wszelkie formalności administracyjne. Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego jest warunkiem nadania lokalnego numeru VAT w danym państwie członkowskim UE.

JAKA JEST ROLA PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO?

JAKIE SĄ ZADANIA PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO?

 • Przedstawiciel podatkowy wykonuje w Twoim imieniu wszystkie formalności wymagane przy rejestracji do celów VAT (sporządzanie formularzy i dokumentów rejestracyjnych związanych z podatkiem VAT, zamawianie usług tłumaczeniowych, obsługa procedur aż do otrzymania numeru VAT).
 • Obowiązki przedstawiciela podatkowego obejmują: składanie deklaracji podatkowych VAT (zarówno deklaracji VAT, jak i zwrotów wewnętrznych Wspólnoty), składanie wniosków o zwrot podatku, składanie deklaracji statystycznych (Intrastat) i zarządzanie płatnościami VAT (informowanie klientów o kwocie należnego VAT).
 • Przedstawiciel podatkowy zapewnia zgodność z przepisami podatkowymi rozpoczynając od analizy danej sprawy poprzez kontrolę poprawności dokumentów i kończąc na dostarczaniu informacji na temat wszystkich obowiązków podatnika na bieżąco (wydawanie faktur, poprawek do przepisów, ...).
 • Przedstawiciel podatkowy kieruje wszelkimi korespondencjami i kontaktuje się z organami podatkowymi, a także pomaga, na żądanie klienta, podczas kontroli podatkowej.
 • Przedstawiciel podatkowy jest odpowiedzialny wraz z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, dlatego też może okazać się konieczne ustanowienie zabezpieczenia depozytowego lub bankowego.