Cennik – VAT Compliance w Europie

VAT Compliance w Europie

Miesięczna płatność

Roczna płatność

SELECT CEE PAN-EU 6 PAN-EU 7 (EU)
EUR 140 + VAT EUR 265 + VAT EUR 765 + VAT EUR 882 + VAT
Miesięcznie
Wybierz dowolne kraje spośród oferowanych przez amavat PL, CZ Wybierz 6 spośród poniższych krajów:
CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PL, SE, UK
Wybierz 7 spośród poniższych krajów:
CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PL, SE, UK
- Oszczędzasz od 5% do 10% w porównaniu do pakietu SELECT

Usługi zawarte w cenie każdego pakietu:

Opis usługi: Uwaga:
Składanie cyklicznych deklaracji VAT Miesięcznie lub kwartalnie – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie danego kraju
Składanie rocznych deklaracji VAT W krajach, gdzie są wymagane
Składanie deklaracji podsumowujących
(VAT UE / EC Sales List)
Jeśli konieczne
Wysyłanie pliku JPK - Standard Audit File-Tax (SAF-T; tylko VAT) Jeśli konieczne
Udostępnienie adresu korespondencyjnego dla lokalnych urzędów skarbowych W krajach, gdzie jest to możliwe
Osoba kontaktowa Dedykowany Opiekun Klienta
Portal Klienta online 24/7 W okresie obowiązywania umowy
Archiwizacja wszystkich sporządzonych raportów i deklaracji VAT W okresie obowiązywania umowy

Usługi opcjonalne
(na podstawie odrębnego zlecenia):

Opis usługi: Wynagrodzenie (netto):
Ogólne doradztwo podatkowe świadczone przez nasze kancelarie partnerskie EUR 170 za godzinę
Komunikacja z organami podatkowymi EUR 150 za godzinę
Deklaracje za poprzednie okresy lub korekty wcześniejszych okresów rozliczeniowych EUR 150 miesięcznie za kraj
Zgłoszenie zmian danych podmiotu w lokalnych urzędach skarbowych EUR 100 za jedno zgłoszenie
Procedura zapłaty należności podatkowych (w krajach, w których wymagana jest płatność podatku VAT z lokalnego rachunku bankowego) EUR 30 za transakcję
Wniosek o numer EORI (konieczne do rejestracji jako importer) EUR 150 za wniosek
Sporządzenie deklaracji INTRASTAT  EUR 250 za deklarację
Dodatkowe tłumaczenia przysięgłe, niezbędne do realizacji danej usługi Wycena indywidualna
Ostatnia aktualizacja : 02.08.2023