Cennik – obsługa OSS w Polsce lub w Niemczech

Dla klientów, którzy zdecydują się wyłącznie na obsługę OSS w Polsce lub Niemczech Dla klientów, którzy zdecydują się na obsługę OSS w Polsce lub Niemczech oraz składanie deklaracji VAT w wybranym kraju
Rejestracja do OSS 300 EUR + VAT 300 EUR + VAT
Złożenie jednej kwartalnej deklaracji OSS 180 EUR + VAT
przy płatnościach kwartalnych
180 EUR + VAT
przy płatnościach kwartalnych
171 EUR + VAT ( rabat 5%)
przy płatności za cały rok z góry (684 EUR + VAT)
171 EUR + VAT (rabat 5%)
przy płatności za cały rok z góry (684 EUR + VAT)
Wyrejestrowanie 300 EUR + VAT 300 EUR + VAT
Obsługa danych transakcyjnych 15 EUR + VAT Za miesiąc 0
Złożenie deklaracji korygujące 200 EUR +VAT 200 EUR +VAT

Przegląd usług - dla każdego wariantu w pakiecie są uwzględnione następujące usługi:

Opis usługi Opłata Uwagi:
Przekazywanie kwartalnych deklaracji OSS do urzędu skarbowego W cenie -
Udostępnienie adresu korespondencyjnego dla lokalnych urzędów skarbowych W cenie Odbieranie i przekazywanie korespondencji od lokalnych organów podatkowych
Odpowiadanie na rutynowe pytania z/do lokalnych organów podatkowych (1 godzina / miesiąc) W cenie -
Osoba kontaktowa W cenie -
Portal klienta 24/7 W cenie -
Archiwizacja wszystkich sporządzonych raportów W cenie -
Automatyczne powiadomienie o kwocie płatności VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej W cenie -

Następujące usługi są fakturowane dodatkowo, według nakładu pracy:

Opis usługi Opłata Uwagi:
Komunikacja z organami podatkowymi 150 EUR + VAT / godzina Jeśli jest to konieczne w przypadku kontroli podatkowych lub niezbędnej korespondencji w przypadku opóźnień w płatnościach / karach podatkowych itp.
Ogólne doradztwo podatkowe świadczone przez nasze kancelarie partnerskie 170 EUR + VAT / godzina -
Ostatnia aktualizacja : 23.03.2022