Monitorowanie progów w systemie Intrastat

Jak amavat® może pomóc Państwu utrzymać się na szczycie Intrastat?

Po przejściu do naszej strony wypełnianie deklaracji Intrastat & Compliance, to, w jaki sposób zakończą Państwo zwrot Intrastate, zależy od tego, czy Państwa wysyłki (sprzedaż lub eksport) lub Państwa przywozów (zakup lub import) do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) są powyżej lub poniżej progów obowiązujących w danym miesiącu kalendarzowym.

Co powinno znajdować się w deklaracjach Intrastat?

Zgłoszenia Instrastat wymagają szczegółowych informacji na temat wszystkich wysyłek towarów do innych krajów UE, a także na temat przywozów. Szczegóły wymagane dla każdej transakcji obejmują:

  • Opis towarów;
  • Kod towarowy dóbr;
  • Ilość i wartość towarów;
  • Warunki dostawy;
  • Kraj wyjazdu i przywozów (przy użyciu kodów krajów);
  • Wszelkie koszty wysyłki.

Kiedy należy złożyć raport Intrastat?

Dla każdego kraju UE istnieją progi sprawozdawczości rocznej, zobacz nasze stawki podatku VAT w UE, formaty i progi, aby uzyskać informacje. Mogą występować różnice pomiędzy wysyłkami i przywozami w obrębie tego samego kraju. Progi te są znacznie wyższe niż progi rejestracji VAT.

Sprawozdawczość w ramach systemu Intrastat jest praktycznie zawsze sporządzana co miesiąc we wszystkich państwach członkowskich UE. W przypadku składania sprawozdań zazwyczaj odbywa się w tym samym czasie co deklaracja VAT i jest ona przesyłana do właściwego urzędu statystycznego danego państwa.

W przypadku rozwiązania, przejęcia, połączenia, podziału lub zmiany jednostki sprawozdawczej Intrastat

W przypadku rozwiązania, przejęcia, połączenia, podziału lub zmiany jednostki sprawozdawczej, należy niezwłocznie przekazać te informacje na piśmie urzędowi celnemu, do którego przekazuje on deklaracje Intrastat lub do którego zarejestrował się w celu elektronicznego przesyłania tych deklaracji. Należy wypełnić w tym samym terminie zamknięcia, który odnosi się do wypełnienia deklaracji Intrastat do urzędu celnego, zawierającej informacje o tej wysyłce lub otrzymaniu towarów w ostatnim miesiącu działalności gospodarczej lub negatywnym raporcie. Jest to miesiąc, w którym ostatnia przesyłka towarów została wysłana z tego państwa UE lub otrzymana z innego państwa członkowskiego UE, nie ma ustalonego formatu przekazywania tych informacji. Jednostka sprawozdawcza z prawnego punktu widzenia musi być zgodna z systemem Intrastat, jej anulowanie jest związane z zakończeniem stosowania numeru VAT (usunięcie z rejestru VAT).

Jednostka sprawozdawcza, której przydzielono nowy numer identyfikacyjny VAT w oparciu o jej przekształcenie (połączenie, podział itp.), jest obecnie uznawana za nowy podmiot i nie powinna składać sprawozdań do Intrastat, dopóki nie zostanie osiągnięty próg powodujący obowiązek sprawozdawczy, którego kwota zacznie być liczona w dniu identyfikacji obszaru podatkowego (TAID).

W przypadku połączenia dwóch lub więcej jednostek sprawozdawczych odpowiedzialność za sprawozdawczość w zakresie danych Intrastat jest administrowana przez numer VAT, który będzie używany przez nowy podmiot powstały w wyniku połączenia.

Jednostka sprawozdawcza z nowym numerem VAT rozpocznie sprawozdawczość dopiero po osiągnięciu progu sprawozdawczości.

W przypadku przejęcia numeru VAT niektóre z łączących się podmiotów utworzą nowy podmiot powstały w wyniku połączenia w celu obliczenia progu jednostki sprawozdawczej, która wcześniej używała danego numeru VAT, lub kontynuuje sprawozdawczość, jeżeli obowiązek wprowadzenia danych do Intrastat był wcześniej związany z tym numerem VAT.

Podsumowując, zdarzenia, które mają być zgłaszane do urzędu celnego

Obowiązkiem jednostki sprawozdawczej jest bezzwłoczne pisemne powiadomienie lokalnego urzędu celnego o następujących kwestiach:

  • Zmiana osoby prawnej;
  • Zmiana nazwy;
  • Zmiana adresu;
  • Jeżeli podatek VAT został wyrejestrowany.

Co może zrobić amavat®, aby Państwa wesprzeć?

Jak widać poniżej na zrzucie ekranu, amavat® tworzy raporty, które pozwalają na bieżąco aktualizować dane miesięczne i roczne. W ten sposób śledzimy i monitorujemy asymilację i określone progi.

Zrozumienie Instrastat jest kluczowe dla sukcesu Państwa przedsiębiorstwa, to tutaj amavat® i nasi eksperci mogą pomóc.

Dążymy do tego, aby stać się wybieranym partnerem dla wszystkich firm internetowych świadczących pełen zakres usług związanych z podatkiem VAT i doradztwem.

Korzyści płynące z przetwarzania zewnętrznego

Istnieje wiele powodów, dla których warto zaangażować amavat® w przetwarzanie Intrastat:

Zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze na szkoleniach i aktualizowaniu przepisów, aby móc odpowiednio przetwarzać i zgłaszać się do Intrastat. Zespół amavat® jest niezwykle wykwalifikowany i dobrze poinformowany o wszystkich zmianach przepisów, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność w Internecie. Nasz stały rozwój zawodowy i doświadczenie pozwalają nam być Państwa partnerem w pracy.

Nie będziecie Państwo musieli wydawać pieniędzy na drogie licencje lub oprogramowanie, aby samodzielnie przetwarzać i przesyłać raporty Intrastat.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób amavat® może wspierać i wspomagać Państwa biznes internetowy, a jednocześnie sprawić, że Państwa firma będzie się dobrze rozwijać, prosimy o kontakt z nami.

Usługi dodatkowe amavat®:

Bycie zgodnym z przepisami to najwyższy priorytet, dlatego amavat® oferuje pomoc w utrzymaniu się na właściwym torze.

Możemy Państwu pomóc w monitorowaniu sprzedaży w odniesieniu do progów w każdym kraju UE, po złożeniu oddzielnego zamówienia: w przypadku dostaw do krajów UE, które nie są objęte istniejącą umową mandatową amavat®, możemy ustalić tę kwotę w wysokości 15 € za miesiąc.

Jeśli chodzi o rezygnację z rejestracji VAT, amavat® może to zrealizować w cenie 500 € za kraj.

Utworzenie deklaracji Intrastat lub powiadomienia, po złożeniu zamówienia wynosi 125 € za wyciąg.