Przedstawiciel podatkowy VAT

Przedstawiciel podatkowy dla podatku VAT

W kraju, gdzie na skutek prowadzenia działalności gospodarczej firma posiada obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT, potrzebne może być powołanie krajowego przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel fiskalny jest zazwyczaj solidarnie odpowiedzialny za zapłacenie zobowiązań z tytułu podatku VAT, które zaciągnął na daną działalność. Niektóre kraje w Europie, które posiadają obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT, wymagają powołania krajowego przedstawiciela dla firm spoza UE.

Ten wymóg jednak nie dotyczy firm na terenie UE, które w innym państwie członkowskim obowiązkowo są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Jednak wiele państw członkowskich UE wymaga od przedsiębiorstw spoza UE powołania przedstawiciela podatkowego podczas rejestracji jako podatnik VAT w danym kraju. Przedstawiciel podatkowy dla podatku VAT jednocześnie jest potrzebny, kiedy istnieją takie wymagania odnośnie nierezydentów, będących podmiotami gospodarczymi, którzy obowiązkowo muszą się zarejestrować jako podatnicy VAT w wielu krajach spoza UE.

amavat oferuje usługi przedstawicielskie w związku z podatkiem VAT w całej Europie, jak również poza jej granicami, a to wszystko, żeby Twoje przedsiębiorstwo działało zgodnie z krajowymi zobowiązaniami z tytułu podatku VAT.

Usługi przedstawicielskie dla podatku VAT w amavat obejmują:

  • Zapewnienie zgodności z krajowymi przepisami odnośnie podatku VAT,
  • Zapewnienie, że Twoje przedsiębiorstwo działa zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi fakturowania, ze sposobem opodatkowania VAT, z procedurami księgowania oraz deklaracji i płatności VAT,
  • Obsługę zapytań i kontroli podatkowej krajowych urzędów do podatku VAT.